Cynhadledd Ryngwladol IEEE ar Beirianneg Cyfrifiadura, Electroneg a Chyfathrebu 2023


11.05.2023

Bydd PCYDDS yn cynnal 6ed Cynhadledd Ryngwladol IEEE ar Gyfrifiadura, Peirianneg Electroneg a Chyfathrebu yn Adeilad IQ y Brifysgol yn Abertawe ar Awst 14 i 16.

 

 

UWTSD's IQ building in Swansea.

Bydd y gynhadledd yn tynnu ynghyd ymchwilwyr a datblygwyr o'r byd academaidd a diwydiant. Bydd amrywiaeth o ddigwyddiadau o brif anerchiadau, sesiynau technegol a phoster, gweithdai, a thiwtorialau. Ategir y sesiynau ffurfiol gan raglen gymdeithasol ragorol.

Bydd deuddydd cyntaf y gynhadledd yn dilyn rhaglen academaidd IEEE a bydd y trydydd diwrnod yn cynnwys “Fforwm ôl-raddedig a Diwydiannol” i ddiwydiannau ac ymchwilwyr ifanc drafod a rhannu syniadau ar lwybrau cyfochrog. 

Hoffem wahodd myfyrwyr ôl-raddedig a addysgir a myfyrwyr ymchwil i gyflwyno poster, crynodeb, crynodeb estynedig, papur ar waith neu bapur wedi’i gwblhau i’w gynnwys yn y Fforwm Ôl-raddedig ar 16eg Awst. 

 Gall myfyrwyr Ôl-raddedig gyflwyno i:  http://www.iccece23.theiaer.org/postgraduateforum.html 

Gall diwydiannau/cwmnïau gyflwyno i: 

http://www.iccece23.theiaer.org/industrialtrack.html 

Dywedodd Dr Carlene Campbell: "Bydd hwn yn gyfle gwych i rwydweithio a thrafod ymchwil a chydweithrediadau diwydiannol sy’n digwydd ar draws Athrofa Gwyddoniaeth a Chelf y Brifysgol (WISA) ar hyn o bryd â chynrychiolwyr a phrif siaradwyr blaenllaw a fydd yn cyrraedd Abertawe ar gyfer y gynhadledd hon." 

Ceir manylion llawn yn www.iccece23.theiaer.org 

 

Unrhyw gwestiynau, anfonwch e-bost at: 
universitywalesconferenceplanning@uwtsd.ac.uk 

 

neu cysylltwch â

 

Dr Carlene Campbell carlene.campbell@uwtsd.ac.uk 

 

Dr Terry Walcott t.walcott@uwtsd.ac.uk

Gwybodaeth Bellach

Rebecca Davies

Executive Press and Media Relations Officer / Swyddog Gweithredol Cysylltiadau â’r Wasg a’r Cyfryngau

Corporate Communications and PR / Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus

Mobile: 07384 467071