Dathlu’r genhedlaeth nesaf o dalent greadigol yng Ngholeg Celf Abertawe PCYDDS


19.09.2023

O am noson! Yn PCYDDS, rydym yn adnabyddus am ddathlu talent greadigol a nos Iau diwethaf cawsom y fraint o wobrwyo ac arddangos pobl greadigol y dyfodol!

There were opportunities to tour the department, engage with current and past students, view a curated Exhibition of other Secondary students’ fantastic work and it culminated in a Prize Giving Ceremony hosted by guest judge, S4C’s Huw Rees.

Croesawodd y Brifysgol ddisgyblion o Ysgol Gyfun Tregŵyr a’r Esgob Gore, Coleg Gwent, Ysgol St Clare, Porthcawl, Ysgol Gyfun Bryntawe, Ysgol Dylan Thomas ac Ysgol Dyffryn Aman i gymryd rhan mewn cyfres o ddigwyddiadau ar gyfer Swansea’s Got Textiles Talent – ​​gan roi cyfle unigryw iddynt edrych ymlaen os ydynt yn dewis parhau i astudio Tecstilau a Phatrwm Arwyneb yn AU.

Roedd cyfleoedd i fynd ar daith o amgylch yr adran, ymgysylltu â myfyrwyr presennol a chyn-fyfyrwyr, gweld Arddangosfa wedi’i churadu o waith gwych myfyrwyr Uwchradd eraill a daeth i ben gyda Seremoni Gwobrwyo a gynhaliwyd gan y beirniad gwadd, Huw Rees o S4C.

Dywedodd Cyfarwyddwr y Rhaglen, Georgia McKie: “Mae Swansea’s Got Textiles Talent yn dod ag athrawon ac arbenigwyr ynghyd i rannu arfer, sgiliau a gwybodaeth wych, wrth arddangos y cyfleoedd gwych sydd ar gael ar gyfer gyrfaoedd ym maes Tecstilau a’r maes Patrwm Arwyneb ehangach.

“Rydym yn arddangos ac yn dathlu detholiad o waith myfyrwyr uwchradd, gan roi cipolwg unigryw i ddisgyblion ar yr hyn a allai fod o’u blaenau. Rydym yn arddangos rhai o’n graddedigion Patrymau Arwyneb a Thecstilau, fel bod cyfranogwyr yn gallu gweld lle gall yr egni a’r priodoleddau a nodir yn ein categorïau gwobrau eu harwain yn eu bywydau a’u gyrfaoedd.”

Dywedodd Caroline Thraves, Cyfarwyddwr Academaidd Celf a’r Cyfryngau: “Rydym yn falch iawn o groesawu Swansea’s Got Textile Talent ac nid yn unig yn rhannu talentau ein myfyrwyr presennol a chyn-fyfyrwyr ond hefyd yn gwahodd talent newydd i ymuno â ni o ysgolion a cholegau ledled Cymru.

“Cafodd BA Patrwm Arwyneb a Thecstilau yng Ngholeg Celf Abertawe, PCYDDS ei gosod yn Nhabl Cynghrair y Guardian 2023 yn 3ydd yn y DU ar gyfer Ffasiwn a Thecstilau ac yn 1af yng Nghymru. Rydym yn arwain y sector ac rydym am allu rhannu’r wybodaeth a’r profiad hwn i helpu i hysbysu pobl ifanc ar eu taith greadigol.”

Yn ogystal, mae’r arddangosfa’n dathlu Cwilt200 ac yn arddangos y darn olaf ar y campws am y tro cyntaf. Mae’r prosiect hwn yn benllanw cydweithrediad rhwng llawer o bartneriaid ysgolion a cholegau a’n myfyrwyr Patrymau Arwyneb a Thecstilau ein hunain.

Mae’r arddangosfa ar agor tan 28ain Medi ac rydym yn croesawu grwpiau ysgolion a cholegau, ac athrawon a thiwtoriaid i ymweld. Cysylltwch â'r tîm i drefnu taith o amgylch yr adran a'r posibilrwydd o gael gweithdy blasu.

Mae'r digwyddiad hefyd yn cyd-fynd yn agos ag arddangosfa deithiol fyd-eang Craft Hub UE sy'n cynnwys nifer o gyn-fyfyrwyr a'u gwaith.

The exhibition is open until 28th September and we welcome schools and colleges groups, and teachers and tutors to visit.  Contact the team to organise a tour of the department and the potential for a taster workshop.

Categorïau Gwobrau Talent Tecstilau Abertawe ac Enillwyr Gwobrau:

Myfyrwyr creadigol sy'n arddangos rhagoriaeth:  

 

Rhagoriaeth mewn syniadaeth a/neu ddatblygu cysyniadau  

Kiera Tyrell: Bishop Gore School

 

Rhagoriaeth mewn datblygu delwedd

Grace Williams: Ysgol Gyfrun Gymraeg Bryn Tawe

 

Rhagoriaeth mewn datblygu patrymau

Niamh Hill: St Clare’s School

 

Rhagoriaeth mewn defnyddio a chymhwyso lliw 

Issabella Welch: St Clare’s School

 

Excellence in sketchbook and/ or portfolio practice

Carys Lewis Hopkins: Gowerton Comprehensive School

 

Myfyrwyr arloesol sy'n arddangos blaengaredd:  

Athrylithoedd, arfer(ion) cynaliadwy blaengar  

Rose Jones: Bishop Gore School

 

Athrylithoedd, ffasiwn a thueddiadau blaengar 

Katie Richards: Gowerton Comprehensive School

 

Athrylithoedd, dysgwr STEAM blaengar 

Harrison Purcell: Ysgol Gyfrun Gymraeg Bryn Tawe

 

Myfyrwyr brwdfrydig sy'n parhau i gyfrannu at y dosbarth:   

Brwdfrydedd yn ein dosbarth, wedi teithio’r pellter mwyaf   

Megan Walker: Gowerton Comprehensive School

 

Brwdfrydedd yn ein dosbarth, cymar mwyaf cefnogol 

Libbie Wittey: Dylan Thomas Community School

 

Brwdfrydedd yn ein dosbarth, wedi’i dynghedu i fynd ymhell 

Summer Davies: Coleg Gwent, Blaenau Gwent Learning Zone

 

Gwobr Huw Rees 

Denim jeans – Josh McDonald: St Clare’s School

Printed quilt – Group quilt Year 8: Dylan Thomas Community School

The University welcomed pupils from Gowerton and Bishop Gore Comprehensives, Coleg Gwent, St Clare’s Porthcawl, Ysgol Gyfun Bryntawe, Dylan Thomas and Ysgol Dyffryn Aman schools to take part in a series of events for Swansea’s Got Textiles Talent - giving them a unique opportunity to look ahead if they choose to continue studying Textiles and Surface Pattern at HE.

Gwybodaeth Bellach

Rebecca Davies

Swyddog Gweithredol Cysylltiadau a’r Wasg a’r Cyfryngau / Executive Press and Media Relations Officer

Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus / Corporate Communications and PR

Swyddfa’r Is-Ganghellor | Vice-Chancellor’s Office

E-bost | E-mail: Rebecca.davies@uwtsd.ac.uk