Diwrnod Rhyngwladol Dylan Thomas 2023


14.05.2023

Heddiw yw Diwrnod Rhyngwladol Dylan Thomas ac rydym yn rhannu hanes ein myfyriwr Ffotograffiaeth yn y Celfyddydau blwyddyn olaf James Peaple, sydd wedi ail-greu atgofion plentyndod ei fam-gu yn tyfu i fyny yn Abertawe ar gyfer arddangosfa.

 

Photography in the Arts student James Peaple has recreated the memories of his grandmother’s childhood growing up in Swansea for an exhibition.

Mae’r delweddau, sy’n rhan o arddangosfa o’r enw ‘Tref hyll, hyfryd… yn cropian, yn ymledu… wrth ymyl glan droellog ysblennydd’ wedi’u harddangos ym man geni Dylan Thomas yn Rhodfa Cwmdoncyn yn Uplands.

Cynhelir Diwrnod Rhyngwladol Dylan Thomas, sy’n dathlu bywyd a gwaith y bardd o Gymru, Dylan Thomas, bob blwyddyn ar Fai 14, sef pen-blwydd y dyddiad y darllenwyd Under Milk Wood am y tro cyntaf ar lwyfan 92Y The Poetry Centre, Efrog Newydd ym 1953.

Dywedodd James fod ei arddangosfa wedi’i hysbrydoli gan ddehongliadau o ddelweddau o orffennol ei fam-gu gan ddefnyddio cyd-destun profiad Dylan Thomas o Abertawe a’u dylanwad ar ei ddatblygiad fel awdur.

“Roeddwn i’n agos iawn at fy nain, ac fe ddywedodd hi lawer wrtha i am ei hamser yn tyfu i fyny yn Abertawe. Mae fy mhrosiect wedi fy ngalluogi i ddod â’r sgyrsiau hynny i mewn i’m presennol ac maent bellach wedi dod yn rhan o fy hunaniaeth.

“Crëwyd y prosiect hwn i ddechrau yn fy ail flwyddyn a chafodd ei alw’n ‘Traces Through Time.’ Roeddwn yn gwybod ei fod am ei ddatblygu ymhellach. Felly yn fy nhrydedd flwyddyn fe’i hadnabyddwyd fel ‘Tref hyll, hyfryd… yn cropian, yn ymledu… wrth ymyl glan troellog ysblennydd.’ Abertawe Dylan Thomas: Cof, Hunaniaeth a Lle.’

“Mewn ffordd debyg i fy mhrosiect blaenorol roeddwn yn anelu at archwilio themâu cof, hunaniaeth, a lle mewn perthynas â ffotograffiaeth ond y tro hwn yng nghyd-destun profiad Dylan Thomas o Abertawe a’u dylanwad ar ei ddatblygiad fel awdur.

“Roeddwn i’n anelu at gyfleu hyn trwy ymweld â safleoedd a chynnal sesiynau saethu yn Rhosili (Lleoliad “"Extraordinary Little Cough” a Pharc Cwmdoncyn (Lleoliad “The Hunchback in The Park” a Chanol Dinas Abertawe (Lleoliad “Return Journey”). Roedd y rhain yn ail-ddehongli naws ac emosiynau a adlewyrchwyd yn y gweithiau hynny. Yn symbolaidd, cynhaliwyd fy arddangosfa yn 5 Rhodfa Cwmdoncyn, Man Geni Dylan.”

Dywedodd James fod ei gwrs a’i amser yng Ngholeg Celf Abertawe PCYDDS wedi helpu i hybu ei gariad at amgylchedd deinamig creadigrwydd a her.

Dywedodd: “Rwy’n angerddol am archwilio’n greadigol y berthynas rhwng cof, hunaniaeth, a lle. Rwyf am archwilio sut mae cysylltiadau diwylliannol rhwng pobl a’u cymunedau yn datblygu ac yn cael eu cyfleu trwy ddelwedd i gynulleidfa.”

Dywed James ei fod yn seilio ei ymarfer ar ffurfiau arbrofol o ffotograffiaeth, gan ddefnyddio'r ddelwedd i gludo'r gwyliwr i wahanol adegau, bydoedd neu ddimensiynau. Weithiau mae'r rhain yn gysylltiedig.

“Mae’r nwydau a’r diddordebau hyn yn fy ysgogi i herio fy hun yn gyson i ddod o hyd i ffyrdd newydd ac arloesol o ailddiffinio fy ymarfer tra’n parhau i fod yn driw i’r cysyniad unedig a chanolog mai’r ddelwedd yw porth y gynulleidfa i berthnasoedd a bydoedd y maent yn myfyrio arnynt.”

Gwybodaeth Bellach

Rebecca Davies

 

Swyddog Gweithredol Cysylltiadau a’r Wasg a’r Cyfryngau / Executive Press and Media Relations Officer

 

Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus / Corporate Communications and PR

 

Swyddfa’r Is-Ganghellor | Vice-Chancellor’s Office

 

Ffôn | Phone: 07384 467071

 

E-bost | E-mail: Rebecca.davies@uwtsd.ac.uk