Graddedigion PCYDDS Llundain yn dathlu llwyddiant


17.07.2023

Mae dwy Seremoni Raddio ar gyfer ein graddedigion Campws Llundain yn cael eu cynnal heddiw yn y Guildhall yn Llundain.

 

Two Graduation Ceremonies for our London Campus graduands are taking place today at the Guildhall in London.

Mae mwy na 400 o raddedigion, o lefel CertHE i Ôl-raddedig, yn mynychu gyda'u ffrindiau, eu teuluoedd ac aelodau staff ar yr achlysur cofiadwy hwn.

Mae’r seremonïau graddio yn cynnig cyfle i ddathlu llwyddiant, gwaith caled ac ymrwymiad graddedigion PCYDDS ac yn rhoi cyfle i gymuned y Brifysgol dalu teyrnged i ymroddiad o’r fath.