Myfyriwr Doethuriaeth mewn Busnes yn cydnabod y Brifysgol am helpu i lunio ei yrfa


17.07.2023

Er mwyn datblygu ei yrfa, roedd Dr Khubaib Shahzad yn chwilio am gwrs sydd nid yn unig yn rhoi dilyniant a chydnabyddiaeth yn ei ddewis yrfa ond a fyddai hefyd yn rhoi iddo'r sgiliau rheoli sydd eu hangen ar gyflogwyr ym myd busnes.

London campus graduate

“Y cymhelliant i ddewis y cwrs hwn oedd ennill sgiliau a galluoedd a all eich gwahaniaethu oddi wrth eraill yn y byd proffesiynol. Mae BA Doethuriaeth mewn Gweinyddu Busnes yn eich helpu i hogi a datblygu sgiliau allweddol sy'n cynnwys datrys problemau, gwell cyfathrebu, trefnu gwaith, cynllunio strategol, rheoli prosiectau, defnyddio offer a thechnegau ymchwil a llawer mwy.

“Mae hefyd yn helpu i ddatblygu galluoedd gwneud penderfyniadau sy’n ddefnyddiol ar gyfer swyddi arweinyddiaeth uwch, swydd ymchwilydd ac uwch ymgynghorydd.”

Dywedodd Dr Shahzad fod ei nodau a'i uchelgeisiau yn uchel a chymerodd amser i ymchwilio i'r cwrs.

“Roeddwn i’n anelu at gael y sgiliau ymchwil y mae byd busnes yn eu hedmygu a chyfrannu gwybodaeth newydd at y llenyddiaeth bresennol. Y nod pwysicaf oedd cael y teitl ‘Doctor’ ar ôl cwblhau’r cwrs hwn.”

Dywedodd Dr Shahzad y byddai'n argymell y cwrs i'r rhai sydd am godi eu gyrfa broffesiynol a chyfrannu gwybodaeth newydd i'r llenyddiaeth bresennol a dywedodd fod y cwrs wedi ei helpu mewn sawl ffordd.

“Yn broffesiynol, fe wnaeth y cwrs hwn fy helpu yn fy natblygiad fel cludwr trwy gael swydd ar lefel rheolwr lle rydw i'n dilyn fy mhroffesiwn,” meddai.

“Ar lefel bersonol, fe wnaeth i mi fod yn fwy hyderus i wneud penderfyniadau ar sail ffeithiau. Gwnaeth i mi fod yn fwy pendant mewn cyfathrebu sy'n hanfodol yn fy mhroffesiwn. Dysgais am drefniadaeth gwaith a chynllunio strategol. Dysgais hefyd dechnegau, offer a dulliau ymchwil newydd yr wyf yn eu defnyddio y dyddiau hyn a byddant yn ddefnyddiol yn y dyfodol hefyd.”

Dywedodd Dr Shahzad ei fod bellach yn gweithio fel rheolwr Cyllid Strategol mewn cwmni.

“Yn ogystal â fy rôl broffesiynol, rwyf hefyd yn gweithio ar bwnc ymchwil newydd a archwiliais yn ystod fy ngwaith ymchwil,” meddai.