Pa mor ‘styfnig yw’r stereoteipiau?


10.05.2023

Y mis hwn, mae erthygl yng nghyhoeddiad blaenllaw Cymdeithas Seicolegol Prydain, The Psychologist, yn amlygu’r ymchwil rhyngwladol sy’n cael ei gynnal gan ddau aelod o’r staff academaidd yn adran Seicoleg a Chwnsela’r Drindod Dewi Sant.

Dr Paul Hutchings and Dr Katie Sullivan were invited to write the central theme to the May 2023 edition which is distributed in print to 50,000 BPS members and read online by many more.

Gwahoddwyd Dr Paul Hutchings a Dr Katie Sullivan i ysgrifennu’r thema ganolog i rifyn Mai 2023 sy’n cael ei ddosbarthu mewn print i 50,000 o aelodau BPS a’i ddarllen ar-lein gan lawer mwy.

Mae’r erthygl, ‘Gender: How stubborn are the stereotypes?’ yn cyflwyno gwaith yr awduron gyda’r prosiect rhyngwladol Towards Gender Harmony, yn ogystal â’u hymchwil eu hunain a wnaed yng Nghymru.

Meddai Dr Hutchings: “Mae’n wych gallu mynd i’r afael â’r materion hyn mewn fformat o’r math a ddarparwyd gan The Psychologist er mwyn gallu sôn am yr ymchwil a materion cydraddoldeb rhywiol i gynulleidfa eang. Mae ysgogi’r ddadl a syniadau y tu hwnt i gyhoeddiadau cyfnodolion yn rhan bwysig o’r hyn y dylem ei wneud yn academyddion ac rydym yn edrych ymlaen at arwain y ddadl hon, yng Nghymru a thu hwnt.”

Mae’r ymchwil rhyngwladol wedi arwain at nifer o erthyglau cyfnodolion gwyddonol ac mae’r ymchwil presennol yng Nghymru’n cynnwys cyfraniadau gan fyfyrwyr yn yr adran Seicoleg a Chwnsela.

Gallwch ddarllen yr erthygl yma BPS  

 

Gwybodaeth Bellach

Rebecca Davies

Executive Press and Media Relations Officer / Swyddog Gweithredol Cysylltiadau â’r Wasg a’r Cyfryngau

Corporate Communications and PR / Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus

Mobile: 07384 467071