PCYDDS yn croesawu Ysgol Haf Ryngwladol Dylan Thomas i Lambed


19.06.2023

Mae Ysgol Haf Ryngwladol Dylan Thomas wedi dychwelyd i gampws Llambed Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant (PCYDDS) unwaith eto.

Dylan Thomas cohort on Wales coastal path

Mae Ysgol Haf Dylan Thomas yn rhaglen ysgrifennu ddwys 12 diwrnod a gynhelir ar gampws Llanbedr Pont Steffan. Fe’i sefydlwyd gan Menna Elfyn yn 2014 ac mae’n cael ei chyd-gyfarwyddo gan Pamela Petro a Dominic Williams.

Mae'r garfan bresennol o fyfyrwyr yn cynnwys myfyrwyr israddedig ac ôl-raddedig o Goleg Lesley a Smith yn UDA, lle mae Pamela Petro yn dysgu Ysgrifennu Creadigol. Ymhlith y myfyrwyr eraill sy’n dilyn y maes llafur mae’r rhai sy’n defnyddio’r ysgol haf i ennill cymhwyster MA o’r Drindod Dewi Sant ac athrawon o golegau eraill yn UDA sy’n dilyn y cwrs ar gyfer eu datblygiad proffesiynol eu hunain.

Dywedodd Dominic Williams, un o gyfarwyddwyr y cwrs:

“Unwaith eto, cawsom ysgol haf ardderchog yn Llanbedr Pont Steffan. Mae’r rhaglen ysgrifennu breswyl unigryw a dwys hon wedi’i gwreiddio mewn ymdeimlad o le ac mae’r gweithdai ysgrifennu gan amlaf wedi’u lleoli yn y fan a’r lle yn y mannau yr ymwelir â nhw o amgylch Cymru. Anogir y rhai sy'n astudio i beidio â bod yn fyfyrwyr yn yr ystafell ddosbarth ac yn dwristiaid yn y dirwedd, ond yn ysgrifenwyr creadigol wrth eu gwaith 100% o'u hamser yma.

Un o elfennau mwyaf llwyddiannus a chlodwiw yr ysgol haf yw’r gyfres o ddarlleniadau cyhoeddus mynediad am ddim y mae’r brifysgol yn eu cynnal ochr yn ochr â’r ysgol haf: rhaglen o ansawdd uchel o awduron byw gorau Cymru. Cyfle anhygoel i’n gwesteion Americanaidd gwrdd â’r llenorion hyn, ond mae hefyd o werth enfawr i gymuned leol Llanbedr Pont Steffan a Cheredigion na fyddai fel arall efallai byth yn cael gweld yr unigolionion eiconig hyn a’u traddodiadau llenyddol cenedlaethol.

Hoffwn ddiolch i bawb am eu cefnogaeth ac i’r myfyrwyr am ymgysylltu a chyfrannu cymaint at y sesiynau.”

Dylan Thomas summer school students near lake

Dywedodd Kath Griffiths, Rheolwr Rhanbarthol Rhyngwladol (Gogledd America ac Symudedd Allanol) Academi Fyd-eang Cymru,

“Rydym yn falch iawn o gael cynnal yr ysgolion haf ar ein campysau unwaith eto eleni. Mae’n gyfle gwych i ddangos rhyfeddodau Cymru a’n campysau hardd.”

Dylan Thomas summer school students writing near mountain

Gwybodaeth Bellach

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch ag Arwel Lloyd trwy anfon neges e-bost at Arwel.lloyd@uwtsd.ac.uk / 07384 467076