PCYDDS yn cynnal Cynhadledd Hawliau Dynol, Llywodraethu Da a Chyfiawnder Cymdeithasol


25.04.2023

Croesawodd Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant (PCYDDS) Liliana Salamanca, gwyddonydd gwleidyddol sydd â phrofiad o hawliau dynol, IHL, Gwrthdaro Arfog yn Columbia ac Adeiladu Heddwch, i’w Chynhadledd Hawliau Dynol, Llywodraethu Da a Chyfiawnder Cymdeithasol ar ei champws yn Abertawe.

The University of Wales Trinity Saint David (UWTSD) welcomed Liliana Salamanca, a political scientist experienced in human rights, IHL, Armed Conflict in Columbia and Peacebuilding, to its Human Rights, Good Governance and Social Justice Conference at its Swansea campus.

Daeth y digwyddiad, a agorwyd gan Ddirprwy Is-ganghellor Y Drindod Dewi Sant, Iestyn Davies, â chyfarwyddwyr mentrau Sefydliadau Ymchwil y Drindod Dewi Sant/UNESCO (Sefydliad y Ddynoliaeth Fyd-eang dros Heddwch; Sefydliad Harmoni; Sefydliad Dyfodol Byd-eang a Chanolfan BRIDGES UNESCO) ynghyd i drafod cydweithio ymchwil. Archwiliodd y cyfarfod arferion a mecanweithiau i feithrin iachâd ar y cyd mewn sefyllfaoedd ôl-wrthdaro; gyda gwaith Comisiwn Gwirionedd Colombia a’r gwaith a wnaed ym mhrosiect UNESCO PCYDDS “Grymuso Iachau Hiliol dan Arweiniad Pobl Ifanc ar gyfer Trawsnewid Cymunedol ac Ecwiti Systemig,” dan arweiniad Scherto Gill yn ganolog iddo.

Y nod oedd cyfoethogi’r ffocws ar lywodraethu a hawliau dynol trwy safbwyntiau dyniaethau sy’n canolbwyntio ar les anifeiliaid, y berthynas o gytgord a lles neu rôl ysbrydolrwydd wrth chwilio am les yn y dyfodol.

 

The University of Wales Trinity Saint David (UWTSD) welcomed Liliana Salamanca, a political scientist experienced in human rights, IHL, Armed Conflict in Columbia and Peacebuilding, to its Human Rights, Good Governance and Social Justice Conference at its Swansea campus.

Dywedodd Dr Thomas Jansen, Cyfarwyddwr Academaidd y Dyniaethau a’r Gwyddorau Cymdeithasol (dros dro): “Tynnodd siaradwyr y gynhadledd sylw at y rôl bwysig y mae cydnabod profiadau dioddefwyr, deialog rhwng grwpiau o ddioddefwyr a chyflawnwyr, ac adeiladu cof a rennir yng ngwaith y Comisiwn Gwirionedd a thros gymod yng Ngholombia.”

 

The aim was to enrich the focus on governance and human rights through humanities perspectives that focus on animal welfare, the relationship of harmony and wellbeing or the role of spirituality in the search for future wellbeing.

Gwybodaeth Bellach

Rebecca Davies

Executive Press and Media Relations Officer / Swyddog Gweithredol Cysylltiadau â’r Wasg a’r Cyfryngau

Corporate Communications and PR / Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus

Mobile: 07384 467071