“Sensitising science to research involving animals” - ymchwil academydd o’r Drindod Dewi Sant yn cael ei drafod ar y podlediad gwyddoniaeth poblogaidd, ResearchPod


26.04.2023

Mae ymchwil gan Dr Rebekah Humphreys o’r Drindod Dewi Sant, sy’n canolbwyntio ar sut mae’n bosibl dadsensiteiddio i’r defnydd o anifeiliaid ar gyfer ymchwil wyddonol, wedi cael sylw ar y podlediad gwyddoniaeth poblogaidd, ResearchPod.

Research by UWTSD’s Dr Rebekah Humphreys, which focuses on how it is possible to become desensitised to the use of animals for scientific research, has been featured on the popular science podcast, ResearchPod.

Yn y podlediad hwn, mae Dr. Rebekah Humphreys yn archwilio ein hymatebion emosiynol a'n teimladau moesol tuag at anifeiliaid o fewn cyd-destun ymchwil. Mae'n ystyried y rhai sy'n gweithio ym maes ymchwil anifeiliaid, a'r ddeddfwriaeth sy'n ymwneud â phrofion anifeiliaid.

Mae Dr Rebekah Humphreys yn uwch ddarlithydd mewn athroniaeth ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, ac yn uwch gymrawd yr Academi Addysg Uwch. Mae hi'n arbenigo mewn moeseg gymhwysol, yn enwedig moeseg anifeiliaid, a moeseg amgylcheddol. Dywedodd hi:

“Roeddwn wrth fy modd i weld fy ymchwil yn cael ei drafod a’i amlygu ar lwyfan mor ddylanwadol. Mae ResearchPod yn cysylltu'r gymuned ymchwil â chynulleidfa fyd-eang o gyfoedion a'r cyhoedd, gan godi gwelededd ac effaith.

Yn y podlediad hwn, rydym yn cwestiynu a yw ein ‘normau’ o’r hyn sy’n dderbyniol yn amrywio yn dibynnu ar y cyd-destun a pham; sut a pham y mae ymchwilwyr yn tueddu i, neu'n gorfod, rhannu'n adrannau er mwyn cyflawni eu gwaith; a sut mae iaith ymchwil a phortreadau’r cyfryngau yn bychanu neu’n anwybyddu’r ffaith bod anifeiliaid yn cael eu defnyddio fel hyn a pham y gallai hyn arwain at broblemau.”

Gallwch wrando ar y podlediad trwy glicio ar y ddolen ganlynol: Sensitising science to research involving animals - (researchpod.org)

Gallwch hefyd ddarllen mwy am yr ymchwil drwy glicio ar y ddolen ganlynol: Sensitising science to research involving animals (researchoutreach.org)

Gwybodaeth Bellach

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch ag Arwel Lloyd trwy anfon neges e-bost at Arwel.lloyd@uwtsd.ac.uk / 07384 467076