Staff Seicoleg y Drindod Dewi Sant yn cynnal gweithdy ymchwil trawsddiwylliannol Rhyngwladol mewn cynhadledd fyd-eang


22.08.2023

Cynhaliwyd gweithdy gan ymchwilwyr o Adran Seicoleg a Chwnsela Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant ar gyfer cyd-ymchwilwyr ac ymarferwyr ar sut i gyflawni ymchwil trawsddiwylliannol rhyngwladol effeithiol yng Nghynhadledd Flynyddol Cymdeithas Seicolegol America (APA) yn Washington DC.

Researchers from the University of Wales Trinity Saint David’s (UWTSD) Psychology and Counselling Department hosted a workshop for fellow researchers and practitioners on how to carry out effective international cross-cultural research at the American Psychological Association Annual Conference in Washington DC.

Mae’r gynhadledd, sy’n dod ag arbenigwyr ynghyd i hyrwyddo datblygiad, cyfathrebu, a chymhwysiad gwyddor a gwybodaeth seicolegol er lles cymdeithas ac i wella bywydau, yn un o’r mwyaf o’i bath yn y byd. Mae Dr Katie Sullivan a Dr Paul Hutchings wedi gweithio ar nifer o brosiectau byd-eang dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf, yn cynnwys y Prosiect Cytgord Rhwng y Rhywiau gydag ymchwilwyr o Brifysgol Gdansk a Phrifysgol De Fflorida; Prosiect Rheoli Adnoddau Dynol Cynaliadwy (ochr yn ochr â Dr Ceri Phelps yn y Drindod Dewi Sant) gyda Phrifysgol Warsaw; a gyda nifer o ymchwilwyr o bob rhan o UDA, Malaysia, Gwlad Thai, a’r Ynysoedd Philippines yn archwilio ymatebion iechyd meddwl i Covid-19.

Hwn oedd y tro cyntaf i’r tîm hwn gwrdd yn y cnawd, gan fod pob un o’u cydweithrediadau ymchwil blaenorol wedi’u cyflawni o bell yn ystod ac ar ôl cyfnodau clo Covid. Mae’r cydweithrediad wedi arwain at sawl papur ymchwil a llyfr ar ymateb i’r heriau a gyflwynir gan Covid ac argyfyngau iechyd posibl eraill. Oherwydd llwyddiant y gwaith hwn y rhoddodd APA sesiwn i’r tîm i egluro sut roedden nhw wedi gallu cyflawni’r cydweithredu hyn yn effeithiol ac i ddarparu arweiniad i ymchwilwyr eraill ar arfer gorau wrth greu cydweithrediadau trawsddiwylliannol.

Dywedodd Dr Hutchings, Cyfarwyddwr Academaidd Seicoleg a Chwnsela yn y Drindod Dewi Sant: “Roedd hi’n hyfryd cael cwrdd â’n cydweithwyr yn y cnawd o’r diwedd, ac mae wedi rhoi cyfle i ni drafod ein hymchwil ein hunain dros sawl diwrnod a chreu syniadau pellach ar gyfer parhau â’r cydweithredu rhwng ein prifysgolion a’n gwledydd.

“Roedd y gweithdy hefyd yn gyfle gwych i drosglwyddo ein gwybodaeth a’r gwersi a ddysgwyd gennym o’r cydweithredu hynny, a hefyd i gwrdd â chydweithwyr newydd posibl o wledydd eraill. Rydym wedi siarad â llawer o bobl yn y gweithdy a’r gynhadledd ehangach, a gobeithio y bydd ein gweithdy’n eu galluogi nhw i greu eu cydweithrediadau eu hunain neu i weithio gyda ni ar ein rhai ninnau i ehangu ein tîm.”

Gofynnwyd i’r tîm ymchwil gyhoeddi eu harweiniad mewn llyfr newydd, a byddant yn gweithio arno dros y misoedd nesaf.

Gwybodaeth Bellach

Rebecca Davies

Swyddog Gweithredol Cysylltiadau a’r Wasg a’r Cyfryngau / Executive Press and Media Relations Officer

Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus / Corporate Communications and PR

Swyddfa’r Is-Ganghellor | Vice-Chancellor’s Office

E-bost | E-mail: Rebecca.davies@uwtsd.ac.uk