Un o'r graddedigion Peirianneg Chwaraeon Moduro yn gobeithio y gall ei angerdd arwain at gyfleoedd cyffrous


20.07.2023

Darganfu Nathanael Potts ei angerdd am beirianneg am y tro cyntaf pan ymunodd â thîm Greenpower ei ysgol a oedd yn galluogi disgyblion i adeiladu ceir trydan un sedd yr oeddent hefyd yn gallu eu rasio ar draciau ledled y wlad.

Nathanael Potts first discovered his passion for engineering when he joined his school’s Greenpower team which enabled pupils to build electric single seaters that they were also able to race at tracks across the country.

“O'r eiliad honno roeddwn i'n gwybod ei bod yn yrfa roeddwn i eisiau ei dilyn ymhellach,” meddai.

Datblygodd ei ddiddordeb mewn chwaraeon moduro a pheirianneg ymhellach pan ymwelodd ag un o ddiwrnodau agored y Brifysgol a gweld y cyfleusterau a'r adnoddau sydd ar gael i fyfyrwyr.

“Gwnaeth hyn gadarnhau pethau'n bendant i mi. O'r fan honno roeddwn yn benderfynol o astudio yn y Drindod Dewi Sant a manteisio i'r eithaf ar fy mhrofiad fel myfyriwr,” meddai.

“Fy nodau a'm huchelgeisiau ar y pryd, ac yn dal i fod heddiw, yw ceisio llwyddo mewn gyrfa/ diwydiant i wthio arloesedd ymlaen a bod y peiriannydd gorau y gallaf fod, gan ddatblygu dyluniadau newydd ac arloesol.”

Dywedodd Nathanael, sy'n graddio yr wythnos hon, fod dau uchafbwynt allweddol o'i amser yn y Drindod Dewi Sant.

“Y cyntaf oedd cael y cyfle i weithio gyda thîm rasio allanol yn datblygu aerodynameg y car i wneud y gorau o'i berfformiad. Ar ôl blwyddyn o weithio ar y car, mae ychydig o uwchraddiadau a gynlluniwyd gennyf i wedi'u gwneud i'r car, gyda chwpl yn dal i fod ar y gweill i'w cynhyrchu," meddai.

“Yr ail oedd cael y cyfle i wneud rhywfaint o ddadansoddi aerodynamig ychwanegol ar gyfer Morgan Motors a thaith o amgylch eu ffatri. Rhoddodd hyn fewnwelediad gwych i mi i'r diwydiant modurol a sut mae'r cwmni'n gweithredu."

Dywedodd Nathanael y byddai'n argymell y cwrs hwn i unrhyw un sydd â diddordeb mewn peirianneg chwaraeon moduro.

“Mae'r profiad ymarferol a gewch trwy gydol y cwrs yn anhygoel yn ogystal â'r cyfle i ddatblygu sgiliau newydd ar nifer o feddalwedd sy'n arwain y diwydiant. Hefyd, mae'r gefnogaeth a gewch gan ddarlithwyr heb ei hail.”

Dywedodd Nathanael fod y cwrs wedi helpu gyda'i hyder yn ei faes penodol i fynd allan a chefnogi timau rasio i ddatblygu eu car ar y trac.

“Rwyf nawr am ymgymryd ag un flwyddyn arall i gael gradd meistr i gadarnhau fy ngwybodaeth a'm dealltwriaeth ychydig yn fwy fel bod gennyf sylfaen gadarn i fynd i mewn i'r diwydiant,” ychwanegodd.

 

 

Gwybodaeth Bellach

Rebecca Davies

Swyddog Gweithredol Cysylltiadau a’r Wasg a’r Cyfryngau / Executive Press and Media Relations Officer

Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus / Corporate Communications and PR

Swyddfa’r Is-Ganghellor | Vice-Chancellor’s Office

Ffôn | Phone: 07384 467071

E-bost | E-mail: Rebecca.davies@uwtsd.ac.uk