Y Drindod Dewi Sant yn cefnogi dau ddigwyddiad chwaraeon mawr


13.07.2023

Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant (PCYDDS) yn falch o fod yn un o noddwyr swyddogol dau brif ddigwyddiad chwaraeon a gynhelir yn Abertawe y penwythnos hwn.

UWTSD is supporting the first-ever stand-alone World Triathlon Para Series event in SA1 Swansea.

Ddydd Sadwrn Gorffennaf 15, bydd Cyfres Para Triathlon y Byd yn dychwelyd i ddinas Abertawe pan fydd De Cymru unwaith eto yn croesawu paratriathles elitaidd y byd ochr yn ochr ag athletwyr sy'n datblygu a chyfranogwyr am y tro cyntaf mewn gŵyl nofio, beicio, rhedeg.

Wedi’i ganoli ar Ddoc Tywysog Cymru ac Ardal Arloesi Glannau SA1 y Brifysgol, mae pencampwyr Paralympaidd, Byd ac Ewropeaidd yn cystadlu yn rasys elitaidd Cyfres Para Triathlon y Byd. Bydd dros 100 o baratriathletwyr elitaidd o Brydain a ledled y byd yn cystadlu am bwyntiau cymhwyso gwerthfawr ar gyfer Gemau Paralympaidd Paris 2024.

Yn gynharach yn y dydd, bydd athletwyr sy'n datblygu yn cymryd rhan yng Nghyfres Super Paratri Prydain ac yn cymryd rhan am y tro cyntaf yn yr Acwathlon Anabledd Splash & Dash. Bydd y cyfleoedd hyn yn helpu i wneud Cyfres Bara Triathlon y Byd Abertawe yn fwy na dim ond ar gyfer yr athletwyr elitaidd ac yn helpu i agor cyfranogiad nofio, beicio, rhedeg ar gyfer pobl ag anableddau.

Roedd y Brifysgol yn falch iawn o groesawu George Peasgood, enillydd medal Paralympaidd Dwbl i’r ddinas ym mis Tachwedd 2021, cyn y Gyfres Para Triathlon y Byd gyntaf a gynhaliwyd gan Abertawe yn 2022. Yn dilyn llwyddiant digwyddiad y llynedd, mae PCYDDS unwaith eto yn falch o ddarparu defnydd o’i hadeiladau yn SA1 i'w ddefnyddio gan yr athletwyr a'r timau gweithredol.

Mae'r Brifysgol hefyd yn cefnogi triathlon IRONMAN 70.3 Abertawe a gynhelir ddydd Sul 16 Gorffennaf. Bydd athletwyr sy'n cymryd rhan yn IRONMAN 70.3 Abertawe yn nofio 1.2 milltir (1.9km) yn Noc Tywysog Cymru cyn seiclo un ddolen 56-. cwrs beicio milltir (90km). Bydd athletwyr yn beicio drwy'r Mwmbwls ar hyd ffyrdd gan fynd â nhw heibio i glogwyni arfordirol Gŵyr cyn beicio allan drwy Abertawe Wledig cyn mynd yn ôl ar hyd Bae Abertawe i'r ddinas. O’r fan hon byddant yn dychwelyd i Abertawe wrth iddynt baratoi ar gyfer y cyfnod pontio yng Nghanolfan Dylan Thomas y Brifysgol yn yr Ardal Forol ger Afon Tawe. Yn olaf, bydd yr athletwyr yn dilyn cwrs rhedeg dwy ddolen 13.1 milltir (21.1km) sy’n mynd â nhw o ganol y ddinas, allan heibio’r Arena newydd drawiadol yn Abertawe, lliw aur, tuag at y Mwmbwls cyn mynd yn ôl tuag at y llinell derfyn yn y Mwmbwls. Marina.

Dywedodd Profost Campws PCYDDS, yr Athro Ian Walsh: "Gyda Champws Abertawe PCYDDS yng nghanol y ddinas, rydyn ni'n meddwl ei fod yn gyfle gwych i gefnogi'r digwyddiadau chwaraeon mawr hyn ac i dynnu sylw at fanteision ffordd iach o fyw a chymryd rhan mewn chwaraeon. yn gyffrous iawn am y cyfleoedd i'n myfyrwyr ein hunain gymryd rhan yn y digwyddiadau a hefyd i weld potensial chwaraeon ac addysg i drawsnewid bywydau."

Gwybodaeth Bellach

Rebecca Davies

Swyddog Gweithredol Cysylltiadau a’r Wasg a’r Cyfryngau / Executive Press and Media Relations Officer

Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus / Corporate Communications and PR

Swyddfa’r Is-Ganghellor | Vice-Chancellor’s Office

Ffôn | Phone: 07384 467071

E-bost | E-mail: Rebecca.davies@uwtsd.ac.uk