Cyfarchion o Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Neges gan yr Athro Medwin Hughes, DL, Is-Ganghellor, yn amlinellu’r gwaith mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant wedi’i gyflawni mewn ymateb i gyd-destun cyfredol y coronafeirws.