Croeso i’n tudalen Newyddlenni

Yma fe welwch y rhifynnau diweddaraf yn ogystal ag argarffiadau blaenorol o Newyddlenni’r Drindod Dewi Sant fesul thema. Maent yn cynnwys proffiliau, newyddion am lwyddiannau staff a myfyrwyr yn ogystal ag uchafbwyntiau allweddol ar draws y Brifysgol.


Newyddion i'w rhannu?

Os oes gennych unrhyw newyddion yr hoffech chi rannu neu unrhyw straeon yr hoffech i ni gynnwys yn un o'n cyhoeddiadau nesaf, cysylltwch â 

Newyddion-News@uwtsd.ac.uk neu ffoniwch 01267 676908.

Rydym yn croesawu cyfraniadau gan staff, myfyrwyr a chyn-fyfyrwyr.  Edrychwn ymlaen at glywed gennych.