Hafan YDDS  -  Astudio Gyda Ni  -  Prentisiaethau  -  Gradd-brentisiaethau Ordnans, Arfau Rhyfel a Ffrwydron (OME)

Gradd-brentisiaethau Ordnans, Arfau Rhyfel a Ffrwydron (OME)

Special effects

Mae gyrfa mewn Ordnans, Arfau Rhyfel a Ffrwydron (OME) yn heriol, ysgogol a dynamig. 

Datblygwyd y rhaglenni prentisiaeth OME mewn cydweithrediad â chyflogwyr i sicrhau eu bod yn bodloni anghenion cyfredol o ran dilyniant gyrfa mewn diwydiant sy’n ganolog i gynnal a chadw diogelwch gwladol yn awr ac yn y dyfodol.

Bydd y rhaglen arloesol hon yn helpu prentisiaid i ddatblygu eu sgiliau proffesiynol a thechnegol trwy gyfuniad o astudiaeth brifysgol a dysgu seiliedig ar waith.

Lluniwyd y rhaglen i sicrhau y gall y Technegydd neu’r Gweithiwr Proffesiynol hollol gymwys ym maes Ordnans, Arfau Rhyfel a Ffrwydron weithio mewn ystod eang o sefydliadau mawr neu fach, cyhoeddus neu breifat o fewn y sector hwn gan gynnwys sefydliadau amddiffyn, cemegol, masnachol, milwrol, diogelwch, dadansoddol neu ymchwil.

Mae’r rhaglenni hyn wedi’u cydnabod a’u hachredu gan Sefydliad y Peirianwyr Ffrwydron (IExpE).

Maent hefyd yn bodloni manyleb:


Cyflogwyr Yr Ydym Yn Gweithio Gyda Nhw

de&s logo
Roxel Logo
AWE Logo
BAE Systems Logo
dstl the Science Inside Logo
Illusion Logo
QinetiqLogo

Dilysu ac Achrediadau

Apprenticeships bilingual Logo
STEM Futures Logo
Institute Explosive Engineers Logo