Ydds Hafan  -  Astudio Gyda Ni  -  Prentisiaethau  -  Gradd-brentisiaeth Ordnans, Arfau Rhyfel a Ffrwydron

Gradd-brentisiaeth Ordnans, Arfau Rhyfel a Ffrwydron

OME Student

Mae gyrfa ym maes Ordnans, Arfau Rhyfel a Ffrwydron yn heriol, cyffrous a dynamig.

Gall gweithiwr proffesiynol sy’n hollol gymwys ym maes Ordnans, Arfau Rhyfel a Ffrwydron weithio mewn ystod eang o sefydliadau, yn cynnwys gwasanaethau amddiffyn, cemegol, masnachol, milwrol, diogelwch, niwclear a dadansoddi (o gwmnïau amlwladol i BBaChau) a chyrff y llywodraeth (e.e. y Weinyddiaeth Amddiffyn).

Er bod cydweithio clos rhwng y sefydliadau hyn, mae’r anghenion a’r gofynion yn wahanol ar gyfer pob un.  Gall gweithwyr proffesiynol ym maes Ordnans, Arfau Rhyfel a Ffrwydron sy’n gweithio o fewn un o’r sefydliadau hyn symud rhwng y llywodraeth a diwydiant ac, fel y cyfryw, maent yn ganolog i gynnal diogelwch cenedlaethol nawr ac yn y dyfodol.

Lluniwch eich gyrfa ar gyfer y dyfodol drwy 1 o 5 llwybr Ordnans, Arfau Rhyfel a Ffrwydron a ddarperir yn y Drindod Dewi Sant:

  • Ymchwil a Datblygu Technegol
  • Diogelwch
  • Gweithgynhyrchu a Phrosesu
  • Torri i lawr a Gwaredu
  • Profi a Gwerthuso

Mae’r rhaglenni hyn wedi cael eu datblygu gyda chyflogwyr er mwyn sicrhau y byddant yn bodloni’ch anghenion datblygu gyrfa. Maent wedi eu cydnabod a’u hachredu gan Sefydliad y Peirianwyr Ffrwydron (IExpE).  

Mae'r rhaglenni yn cydymffurfio â gofynion:

Cewch eich cofrestru’n aelod-fyfyriwr o’r Sefydliad a bydd cwblhau’r Brentisiaeth yn arwain at gofrestriad proffesiynol gyda’r Sefydliad.

Bydd y Brentisiaeth yn rhedeg dros 5 mlynedd gyda hyfforddiant tu allan i’r gwaith yn digwydd yn ystod blociau astudio yn Adeilad IQ y Brifysgol ar y campws newydd yn SA1.  

Cefnogir y prentisiaid gydol eu rhaglen gan Gynghorydd Hyfforddiant, a fydd yn ymweld â’r gweithle’n rheolaidd, gan ddarparu’r cyswllt rhwng yr astudiaethau academaidd a’r dysgu yn y gweithle, a chan fynd i’r afael ag unrhyw faterion a allai godi yn ystod y rhaglen.

Lawrlwytho y OME degree apprenticeship at UWTSD leaflet 2020  (Fersiwn Saesneg)

Uwch Prentisiaeth (Technegydd Ordnans, Arfau Rhyfel a Ffrwydron)

Ym Mawrth 2021, bydd Uwch Prentisiaeth Technegydd Ordnans, Arfau Rhyfel a Ffrwydron (ST0833) (Tystysgrif Genedlaethol Uwch (HNC)) ar gael. (Fersiwn Saesneg)

Lawrlwytho y Taflenni OME technician Higher Apprenticeship (HNC) at UWTSD leaflet 2020 (Fersiwn Saesneg)

Rhagor o wybodaeth

Ewch i wefan Sefydliad ar gyfer Prentisiaethau ac Addysg Dechnegol (IFATE) (Saesneg) i gael rhagor o wybodaeth.

Sut i ymgeisio

Ymgeisio at prentisiaethau@uwtsd.ac.uk 

Cysylltu â'r Tîm

Ymholiadau cyffredinol
e-bost i: prentisiaethau@uwtsd.ac.uk.

Gwybodaeth am y cwrs
e-bost i: computing@uwtsd.ac.uk.  

     Prentsiathau / Apprenticeships with swirl