Students walking outside St davids building Lampeter.jpg

Os ydych chi'n ystyried astudio ar ein campws Llambed, yna mae mynychu ein Penwythnos Profiad Myfyrwyr Dyniaethau yn hanfodol.

Dyma'ch cyfle i gael profiad uniongyrchol o'r brifysgol a'r dref.

Mae'r Penwythnos Profiad Myfyrwyr yn ddigwyddiad dewisol, am ddim, rydyn ni'n ei gynnig i'n holl ymgeiswyr. Mae'n gyfle i gwrdd â chyd-ymgeiswyr a myfyrwyr cyfredol, yn ogystal â phrofi agweddau academaidd a chymdeithasol bywyd myfyrwyr, i gyd o gysur eich cartref eich hun.

Rydyn ni'n gwybod pa mor frawychus y gall eich wythnosau cyntaf yn y Brifysgol fod, felly yma yn PCYDDS Llambed, ein nod yn ystod y Penwythnos Profiad Myfyrwyr yw darparu wynebau cyfeillgar i chi y gallwch chi ddod i'w hadnabod cyn i chi ddechrau eich cwrs gyda ni.

Rydym wedi gweld bod myfyrwyr yn mwynhau'r cyfle hwn yn fawr i brofi bywyd prifysgol ac wedi hynny yn teimlo'n gyffrous ac wedi paratoi'n well i ddechrau astudio gyda ni ym mis Medi.

“Roeddwn i'n meddwl bod y penwythnos yn ddefnyddiol iawn pan oeddwn i'n dewis pa Brifysgol i ddod i ... Arhosais mewn cysylltiad â chryn dipyn o bobl y gwnes i eu cyfarfod ar y penwythnos a chwpl o fyfyrwyr presennol, a oedd o gymorth mawr gyda fy nghwestiynau ychydig o'r blaen Fe ddes i. ”

Lucy Owens (myfyriwr blwyddyn gyntaf mewn BA Archeoleg gyda Diwylliant yr Hen Aifft).

Bydd dyddiadau ar gyfer ein Penwythnos Profiad Myfyrwyr nesaf yn cael eu rhyddhau cyn bo hir.

Gallwch gofrestru'ch diddordeb trwy'r ffurflen isod.