Celfyddydau Perfformio Caerfyrddin

#Maketheatrehappen

Mae Celfyddydau Perfformio yng nghalon diwylliannol Campws Caerfyrddin Y Drindod Dewi Sant ac mae’n cynnig hyfforddiant ymarferol mewn actio, dawns a dylunio a chynhyrchu theatr.

Gydag ystod eang o weithwyr proffesiynol theatr yn cyfrannu at y rhaglenni fel tiwtoriaid, cyfarwyddwyr, dylunwyr a chyfarwyddwyr cerddorol. Addysgir myfyrwyr gan weithwyr proffesiynol sy’n gweithio o fewn y diwydiant perfformio.

Bydd astudio yma yn eich galluogi i ddatblygu sgiliau a thechneg uwch mewn amgylchedd heriol sy’n ffocysu ar y diwydiant. Yn ystod eich hyfforddiant fe gewch gysylltiadau amhrisiadwy gyda gweithwyr proffesiynol a fydd yn rhoi porth ichi i’r diwydiant perfformio wedi ichi raddio.

  • boy and girl acting
  • Group of people dancing
  • dancing
  • student painting mask

Cyrsiau Israddedig

Ar Gampws Caerfyrddin, rydym yn cynnig y rhaglenni israddedig a ganlyn:

BA Actio

Cwrs ymarferol sy’n hyfforddi actorion yfory.

Dyluniwyd y radd BA Acting i ddatblygu eich sgiliau fel eich bod yn graddio fel gweithwyr proffesiynol sy’n barod am y diwydiant. I wneud hyn, byddwch yn cydweithio gyda gweithwyr proffesiynol o wahanol ddisgyblaethau’r theatr sy’n creu amgylchedd sy’n eich annog a’ch cefnogi lle gall myfyrwyr arbrofi’n ddiogel.

Mae archwilio sgiliau perfformio ymarferol, datblygu cysylltiadau gyda gweithwyr proffesiynol yr alwedigaeth a meithrin entrepreneuriaeth wrth wraidd yr hyfforddiant hwn.

BA Dawns

Creu graddedigion sy’n medru rhagoriaeth mewn arfer dawns.

Mae BA Dance yn rhaglen seiliedig ar arfer a ddyluniwyd i baratoi myfyrwyr at yrfa yn y diwydiant dawns. Mae’r cwrs yn galluogi datblygiad sgiliau technegol, coreograffi a pherfformio, wedi’u cefnogi gan ffocws ar iechyd a lles dawns ac optimeiddio perfformio.

BA Dylunio a Chynhyrchu Theatr

Mae hon yn rhaglen ymarferol a ddyluniwyd ar sylfaen eang, o sgiliau cynhyrchu i gynhyrchu perfformiadau. Bydd myfyrwyr yn archwilio, dylunio a chreu gwaith newydd cyffrous ochr yn ochr â gweithwyr proffesiynol o’r diwydiant. Y nod yw datblygu graddedigion sydd â sail wybodaeth eang a chadarn, sy’n fedrus mewn mwy nag un maes ac sy’n barod i ymgysylltu â’r sector perfformio ehangach.