POLISI CYMDEITHASOL, IEUENCTID A CHYMUNEDEIN CYRSIAU

Yn Y Drindod Dewi Sant rydym yn rhoi’r cyfle I fyfyrwyr archwilio amrywiaeth, cryfhau a deall cymunedau cymdeithasol a rhoi llais i bobl dan anfantais trwy amrywiaeth o gyrsiau cyfiawnder cymdeithasol a chynhwysiant. 

Cadw lle ar ddiwrnod agored llambed   Cadw lle ar ddiwrnod agored caerfyrddin      Cais am wybodaeth     Yr Athrofa


Sbectrwm | Spectrum Advocacy West Wales  Hafal Logo Advocacy logo - 80x80  YDCW | CPRW 

Pembrokeshire People First gower-college-swansea-logo Armed Forces Covenant Logo Carmarthenshire People First Logo

Fideos

Angharad Lewis ac Alana Enoch
Ieuenctid a Chymuned
FIDEO: Ieuenctid a Chymuned

Maxwell Davies
Tegwch ac Amrywiaeth mewn Cymdeithas (MA)
FIDEO: Hunaniaeth o ran rhywedd

Emma Procter
Tegwch ac Amrywiaeth mewn Cymdeithas (MA)
FIDEO: Cymunedau Cynaliadwy: Cofleidio Amrywiaeth

Rachel King Thomas
Astudiaethau Cymdeithasol (BA)
FIDEO: Cludiant i’r Ysgol a Heriau ar gyfer Harmoni ar Waith