Darganfod swyddi gwag ar gyfer gradd-brentisiaeth y gallwch ymgeisio amdanynt nawr.

I sicrhau Gradd-brentisiaeth gyda’r Drindod Dewi Sant mae’n rhaid eich bod eisoes mewn swydd neu mae angen i chi ymgeisio am swydd gydag un o’r cyflogwyr sy'n bartneriaid gyda ni. 

Rhestrir swyddi gwag ar y dudalen hon cyn gynted ag y byddant ar gael, felly cofiwch ddod i edrych yn rheolaidd. 

Rhestr o swyddi gwag cyfredol

Swyddi gwag Mobilise - Rolau Mobilise i Raddedigion 2021

Swyddi gwag FFT

Swyddi gwag Gwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru (NWIS)

Swyddi - Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

Safleoedd y Llywodraeth i ddod o hyd i brentisiaeth 

Yng Nghymru, defnyddiwch gyfleuster Chwilio Prentisiaethau Gyrfa Cymru i chwilio am ddolenni allanol.

Yn Lloegr defnyddiwch y rhestr o swyddi gwag  ar dudalen Uwch Brentisiaethau a Gradd-brentisiaethau'r ESFA, neu safle'r ESFA ar gyfer Dod o hyd i Brentisiaeth (gallwch hidlo’r canlyniadau i lefel 6 ar gyfer Gradd-brentisiaethau).