Hafan YDDS  -  Astudio Gyda Ni  -  Prentisiaethau  -  Gradd-brentisiaeth Peirianneg

Gradd-brentisiaeth Peirianneg

Cogs

Datblygwyd y rhaglenni Prentisiaeth Peirianneg gyda'r tîm academaidd mewn cydweithrediad â chyflogwyr i sicrhau eu bod yn diwallu anghenion dilyniant gyrfa cyfredol yn unol â gofynion y diwydiant.

Bydd y rhaglen arloesol hon yn helpu prentisiaid i ddatblygu eu sgiliau proffesiynol a thechnegol drwy gyfuniad o astudio yn y Brifysgol a dysgu seiliedig ar waith.

Fodd bynnag, mae prentisiaeth gradd yn dechrau ar Lefel 4(HNC); bydd profiad a chymwysterau blaenorol perthnasol yn cael eu cymryd i ystyriaeth er mwyn sicrhau eich bod yn ymuno â'r rhaglen ar y lefel gywir, boed honno ar Lefel 4, 5 neu 6. 

Mae cyrsiau'n dechrau ym mis Medi bob blwyddyn ac yn cael eu cynnal dros flwyddyn academaidd estynedig, gan astudio 42 wythnos y flwyddyn, a gynhelir ar sail rhyddhau o ddydd i ddydd (1-7p.m. yn gyffredinol ar ddydd Gwener i gyd-fynd ag wythnos waith y Diwydiant) ar gampws Bae Abertawe.  

Mae saith llwybr ar gael wedi eu hariannu gan Lywodraeth Cymru drwy law CCAUC yn rhan o Fframwaith Prentisiaethau Cymru (FR05034).

Mae rhai o'r rhaglenni hyn wedi eu cydnabod a'u hachredu gan IMechE a'r Cyngor Peirianneg

Os oes gennych ddiddordeb yn unrhyw un o'n rhaglenni Prentisiaeth Gradd Peirianneg, cliciwch ar y botwm isod i nodi eich diddordeb er mwyn gwneud cais neu ddysgu rhagor.