Hands holding an iPad make adjustments to the digital controls of a large industrial robot arm.

Mae'n fwy ac yn fwy anodd gwahanu'r dechnoleg oddi wrth reoli gweithgynhyrchu.

Mae'r cymhlethdod hwn wedi ei ddwysáu gan yr angen i reoli cadwyni a rhwydweithiau cyflenwi estynedig, integredig ar lefel fyd-eang.

Mae'r naill a’r llall wedi cynyddu'n sylweddol o ran cymhlethdod gyda phwysigrwydd cynyddol deunyddiau a phrosesau newydd. Mae'r cymhlethdod hwn wedi ei ddwysáu gan yr angen i reoli cadwyni a rhwydweithiau cyflenwi estynedig, integredig ar lefel fyd-eang. 

Mae'r rhaglen Peirianneg Fecanyddol a Gweithgynhyrchu yn darparu sylfaen drylwyr mewn technoleg a deunyddiau gweithgynhyrchu, dylunio a gweithgynhyrchu drwy gymorth cyfrifiadur, ynghyd ag ystyriaeth gyfoes o reoli systemau ansawdd a gweithgynhyrchu.

Mae'r Rhaglen Gradd Baglor Prentisiaethau wedi'i hachredu yn un sy'n bodloni'r gofyniad academaidd, yn rhannol, ar gyfer cofrestru Peiriannydd Siartredig (CEng yn Rhannol) ar gyfer y carfannau sy’n dechrau o 2015 tan, a chan gynnwys, 2023.

Mae ein cwricwlwm sy'n canolbwyntio ar y diwydiant yn anelu at gynhyrchu arweinwyr diwydiant peirianneg yfory.

Pynciau Modwl

LEFEL 4

 • Gwyddor Peirianneg 1 | 20 credyd
 • Gwyddor Peirianneg 2 | 20 credyd
 • Mathemateg | 20 credyd
 • Dylunio Peirianneg | 20 credyd
 • Deunyddiau a Chyflwyniad i Dechnoleg Gweithgynhyrchu | 20 credyd
 • Cymwysiadau Peirianneg a Sgiliau Astudio I | 20 credyd

LEFEL 5

 • Prosiect Grŵp | 20 credyd
 • Rheoli Arloesedd a Chynaliadwyedd | 20 credyd
 • Peirianneg â chymorth cyfrifiadurol a Dadansoddi Straen | 20 credyd
 • Rheoli ac Awtomeiddio | 10 credyd
 • Deinameg | 10 credyd
 • Dylunio Gweithgynhyrchu a Thechnoleg | 20 credyd
 • Systemau Gweithgynhyrchu | 10 credyd
 • Mecaneg Thermohylif 1 | 10 credyd

LEFEL 6

 • Prosiect Mawr | 40 credyd
 • Dulliau Cyfrifiadurol Uwch | 20 credyd
 • Dadansoddiad Straen Uwch a FEA | 20 credyd
 • Peirianneg Peiriannau ac Asedau | 20 credyd
 • Prosesau a Deunyddiau Uwch | 20 credyd

Asesu

Addysgir myfyrwyr drwy gyfres o ddarlithoedd, tiwtorialau, labordai a sesiynau ymarferol. Caiff cynnydd ei asesu drwy aseiniadau, arholiadau a phrosiectau unigol.

Un o brif rannau'r flwyddyn olaf fydd prosiect y flwyddyn olaf. Prosiect seiliedig ar waith yw hwn a fydd yn caniatáu i fyfyrwyr ddefnyddio'r wybodaeth a ddatblygwyd gydol y cwrs i ddatrys problem go iawn ym maes peirianneg yn y gweithle.