A young man works intently on a sketchbook supported on a large drawing board.

I sicrhau Gradd-brentisiaeth gyda’r Drindod Dewi Sant mae’n rhaid eich bod eisoes mewn swydd neu mae angen i chi ymgeisio am swydd gydag un o’r cyflogwyr sy'n bartneriaid gyda ni. Rhestrir swyddi gwag ar y dudalen hon cyn gynted ag y byddant ar gael, felly cofiwch ddod i edrych yn rheolaidd. 

Arbenigwr Archaeolog

  • Rolau amrywiol – Gwasanaeth Gwybodaeth Swydd, Sefydliad Siartredig yr Archeolegwyr (CIFA) [Saesneg]

Cyfrifiadura

  • Rolau amrywiol – Iechyd a Gofal Digidol Cymru (IGDC), Caerdydd, Y Wyddgrug, Pencoed, Pontypool ac Abertawe

Peirianneg

Safleoedd y Llywodraeth i ddod o hyd i brentisiaeth 

Yng Nghymru, defnyddiwch gyfleuster Chwilio am Prentisiaeth i chwilio am ddolenni allanol.

Yn Lloegr defnyddiwch y rhestr o swyddi gwag  ar dudalen Uwch Brentisiaethau a Gradd-brentisiaethau'r ESFA, neu safle'r ESFA ar gyfer Dod o hyd i Brentisiaeth (gallwch hidlo’r canlyniadau i lefel 6 ar gyfer Gradd-brentisiaethau).