Hafan YDDS  -  Astudio Gyda Ni  -  Meysydd Pwnc  -  Cyrsiau Amgylcheddol

Amgylcheddolein Cyrsiau

Mae’r amgylchedd naturiol yn tanategu ein bywydau: y lle rydym yn byw, y bwyd rydym yn ei fwyta, y dŵr rydym yn ei yfed, y dillad rydym yn eu gwisgo, a hyd yn oed y ffordd rydym yn teimlo.

Yn Y Drindod Dewi Sant rydym yn cynnig ystod o raddau Amgylcheddol Israddedig ac Ôl-raddedig gan gynnwys Cadwraeth Amgylcheddol ac Ynni, Peirianneg Amgylcheddol, Rheolaeth Cadwraeth ac Adeiladu Cynaliadwy.

Cadw Lle ar Ddiwrnod Agored  Cadw Lle ar Ddiwrnod Blasu                Cais am Wybodaeth