Animeiddio a Gemauein Cyrsiau

Yn Y Drindod Dewi Sant, mae gennym ystod o gyrsiau Gemau ac Animeiddio sydd ar gael ar lefel Israddedig ac Ôl-raddedig, gan gynnwys Dylunio Gemau Cyfrifiadurol, Animeiddio Cyfrifiadurol a’n cwrs Datblygu Gemau Cyfrifiadurol a achredir gan (BCS).

Cadw Lle ar Ddiwrnod Agored  Cadw Lle ar Ddiwrnod Blasu               Cais am Wybodaeth