Astudiaethau Plentyndod, Ieuenctid ac AddysgEin Cyrsiau

Mae ein rhaglenni Astudiaethau Plentyndod, Ieuenctid ac Addysg yn paratoi myfyrywr gyda sgiliau a gwybodaeth i weithio gyda phlant a dysgwyr o bob oed mewn amrywiaeth o leoliadau.

Gydag ystod o gyrsiau ar gael, o rhai ar gyfer y rheiny sy’n dymuno gweithio mewn addysg Blynyddoedd Cynnar i’r rheiny sy’n dymuno archwilio’r sector addysg yn ei ystyr ehengaf.