Hafan YDDS  -  Astudio Gyda Ni  -  Meysydd Pwnc  -  Cyrsiau Astudiaethau Plentyndod, Ieuenctid ac Addysg

Astudiaethau Plentyndod, Ieuenctid ac AddysgEin Cyrsiau

Mae ein rhaglenni Astudiaethau Plentyndod, Ieuenctid ac Addysg yn paratoi myfyrywr gyda sgiliau a gwybodaeth i weithio gyda phlant a dysgwyr o bob oed mewn amrywiaeth o leoliadau.

Roedd 100% o fyfyrwyr Addysg Gynhwysol y Drindod Dewi Sant yn fodlon â’u cwrs – Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr 2022.

Gydag ystod o gyrsiau ar gael, o rhai ar gyfer y rheiny sy’n dymuno gweithio mewn addysg Blynyddoedd Cynnar i’r rheiny sy’n dymuno archwilio’r sector addysg yn ei ystyr ehengaf.

Cyrsiau Ôl-raddedig