Hafan YDDS  -  Astudio Gyda Ni  -  Meysydd Pwnc  -  Cyrsiau Celfyddydau Perfformio  -  Astudiaethau Achos Celfyddydau Perfformio

Matt Rosolemos

Matt Rosolomos

Un o raddedigion BA Drama Gymhwysol 2019

Gan gyfuno uchelgais personol gyda hwyluso arloesol i dorri tir newydd mewn ymholi ad i gynrychiolaeth, dyfeisiodd Matt brosiect unigryw ar ddiwedd Blwyddyn 3 a archwiliodd i wleidyddiaeth hunaniaeth a’r ffordd rydym yn defnyddio labeli.  Defnyddiodd ei brosiect annibynnol ‘#lovehasnogender’dechnegau adrodd stori hunangofiant gyda dau grŵp cymunedol amrywiol i archwilio a darganfod yr elfennau cyffredin a ddarganfyddir trwy gyffredinolrwydd eiliadau o brofi cariad. Yn dilyn llwyddiant ei brosiect, cyflwynodd Matt ei waith i ystafell o dros 50 o ymarferwyr celfyddydau ieuenctid sefydledig yng nghynhadledd Rhwydwaith Celfyddydau Ieuenctid Cymru a gynhaliwyd yn stiwdios Llys Glas.


Carys Phillips

Carys Phillips

Un o raddedigion BA Drama Gymhwysol 2019

Graddiodd Carys o’r BA Drama Gymhwysol ym mis Gorffennaf 2019. Yn ystod ei chyfnod yn PCYDDS, dechreuodd wirfoddoli gyda People Speak Up a gyfoethogodd ei diddordeb mewn defnyddio creadigrwydd ar gyfer llesiant. Ar ôl graddio, parhaodd Carys â’i gwaith gydaPeople Speak Up fel hwylusydd llawrydd ac mae bellach yn arwain ac yn cydlynu Young People Speak Up, wrth ochr prosiectau celfyddydau cymdeithasol a llesiant eraill gyda’r cwmni.

"Mae gyda fi awch i ddysgu am fywydau pobl eraill a defnyddio’r celfyddydau creadigol fel ffordd o fynegi a iachau"