Ffilm, Ffotograffiaeth a’r Cyfryngau Digidolein cyrsiau

Gwnewch eich marc yn y cyfryngau yn Y Drindod Dewi Sant ar lefel israddedig ac ôl-raddedig gyda’n graddau mewn Ffilm a Theledu, Animeiddio, Dylunio Gemau a Dylunio Setiau yng Ngholeg Celf Abertawe a Gwneud Ffilmiau Antur yng Nghaerfyrddin.

Cadw Lle ar Ddiwrnod Agored Cadw Lle ar Ddiwrnod Blasu Cais am Wybodaeth

Cyrsiau Ôl-raddedig

Coleg Celf Abertawe Y Drindod Dewi Sant

Cyrsiau Byr