Hafan YDDS  -  Astudio Gyda Ni  -  Meysydd Pwnc  -  Cyrsiau Pensaernïaeth

Pensaernïaethein Cyrsiau

Yn Y Drindod Dewi Sant, mae Pensaernïaeth yn cydbwyso dylunio adeiladau a lleoedd gyda chreu lleoedd cynaliadwy i bobl fyw, gweithio a chwarae ynddynt.

Daeth y Drindod Dewi Sant yn 4ydd yn y DU am foddhad cyffredinol myfyrwyr mewn Pensaernïaeth - Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr 2022.

Mae ein hystod o raddau Israddedig mewn Pensaernïaeth yn cynnig cyfleoedd i ddatblygu sgiliau dylunio ochr yn ochr â chymhwyso gwybodaeth faterol a strwythurol.

Cadw Lle ar Ddiwrnod Agored  Cadw Lle ar Ddiwrnod Blasu                Cais am Wybodaeth             

Cyrsiau Ôl-raddedig