Yr Hen FydEin cyrsiau

Mae’r Drindod Dewi Sant ar y blaen i’r gystadleuaeth trwy gynnig ystod ehangach o gyrsiau am yr Hen Fyd i'w hastudio.

O'r Aifft i Tsieina, o Ddwyrain Agos yr Hen Fyd i Fesoamerica, o wlad Groeg a Rhufain i'r gwareiddiadau Celtaidd, mae ein rhaglenni am yr Hen Fyd yn eich galluogi i greu sylfaen drwyadl mewn gwareiddiadau ledled y byd dros sawl milenia.

Cyrsiau Ôl-raddedig

Diwrnod Agored
Campws Llambed

Dydd Sadwrn 23ain o Hydref