Henry Gastineau, Wales Illustrated

Yn 1807 cyhoeddwyd y derbynnid â diolch unrhyw gyfraniadau tuag at goleg newydd Dewi Sant. 

Cyfrannwyd y llyfrau cyntaf yn 1809 gan amrywiol gyfeillion y coleg newydd ac fe’u storiwyd ym Mhalas yr Esgob yn Abergwili tan 1827 pan oedd ystafell y llyfrgell yn barod. Ymddengys bod rhyw bedair mil o gyfrolau. Printiwyd y catalog cyntaf o’r casgliadau yn 1836.