Rhaglenni Rhan-amser

mature students laughing

Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn credu’n gryf mewn cynnig patrymau dysgu hyblyg sy’n gweddu dysgwyr o bob cefndir ac i’r rheiny sy’n cydbwyso ymrwymiadau eraill.

Rydym yn cynnig cyrsiau rhan-amser ar lefel Israddedig ac Ôl-raddedig ynghyd ag ystod o gymwysterau proffesiynol rhan-amser.

Mae ein Tystysgrifau Addysg Uwch a’r rhaglenni Dysgu Ar-lein a Dysgu o Bell ar gael yn rhan-amser, ynghyd â’n Doethuriaethau Proffesiynol a llawer o’n Graddau Israeddedig ac Ôl-raddedig.

Diwrnod Cofrestru ar gwrs rhan-amser

Dydd Mercher y 12fed o Fedi, rhwng 2-7yp bydd modd cofrestru ar unrhyw un o'n cyrsiau rhan-amser sy'n cael eu cynnig yn Abertawe drwy fynychu'n sesiwn cofrestru yn Adeilad Y Fforwm, Glannau Abertawe, SA1. Cod post y lleoliad yw SA1 8PH.

Os hoffech fynychu sesiwn a chofrestru ar gwrs, dewch â’r canlynol gyda chi:

  • Prawf o’ch hunaniaeth
  • Prawf o unrhyw gymwysterau blaenorol
  • Os ydych yn cael eich noddi gan gyflogwr, llythyr gan eich cyflogwr yn derbyn cyfrifoldeb am eich ffioedd.

Am ragor o wybodaeth cysylltwch â ni ar 0300 323 1828 neu ebostiwch gwybodaeth@ydds.ac.uk

Defnyddiwch y Chwiliwr Cyrsiau isod i ddod o hyd i gyrsiau Rhan-amser yn y pwnc sy’n eich diddori.