Four laughing mature students dressed casually and half-leaning against a white wall.

Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn credu’n gryf mewn cynnig patrymau dysgu hyblyg sy’n gweddu dysgwyr o bob cefndir ac i’r rheiny sy’n cydbwyso ymrwymiadau eraill.

Rydym yn cynnig cyrsiau rhan-amser ar lefel Israddedig ac Ôl-raddedig ynghyd ag ystod o gymwysterau proffesiynol rhan-amser.

Mae ein Tystysgrifau Addysg Uwch a’r rhaglenni Dysgu Ar-lein a Dysgu o Bell ar gael yn rhan-amser, ynghyd â’n Doethuriaethau Proffesiynol a llawer o’n Graddau Israddedig ac Ôl-raddedig.

Defnyddiwch y Chwiliwr Cyrsiau isod i ddod o hyd i gyrsiau Rhan-amser yn y pwnc sy’n eich diddori.