Rheolaeth Chwaraeonein cyrsiau

Mae portffolio Rheolaeth Chwaraeon yn canolbwyntio ar reolaeth a busnes chwaraeon o ddarparwyr a chanolfannau hamdden, i reoli stadia a thimoedd chwaraeon proffesiynol.

Mae chwaraeon yn prysur dod yn un o brif sectorau diwydiannol y byd a chanddo ddarpariaeth amrywiol mewn lleoliadau cymunedol hyd at chwaraeon elît a phroffesiynol. Nod y rhaglenni rheolaeth chwaraeon yw paratoi myfyrwyr ar gyfer gyrfaoedd rheoli chwaraeon a hamdden y dyfodol yn y sectorau cyhoeddus a gwirfoddol traddodiadol ynghyd â'r sectorau chwaraeon, iechyd a ffitrwydd preifat, masnachol sy'n datblygu'n gyflym.

Cyrsiau Israddedig
Cyrsiau Cysylltiedig