Sustainability

Bydd Ardal Arloesi Glannau Abertawe yn cynnwys cyfleusterau pwrpasol ar gyfer dysgu, addysgu ac ymchwil yn ogystal a lleoedd cymdeithasol, hamdden a gwyliau.

Am fod hon yn Brifysgol sy’n canolbwyntio ar gynaliadwyedd, dylunnir a chodir yr adeiladau mewn modd cynaliadwy a deniadol i’r llygad, gyda lleoedd gwyrdd wedi’u datblygu i greu amgylchedd cymdeithasol ysbrydoledig.

Bwriada’r Brifysgol osod cynaladwyedd wrth wraidd ei chynnig ac mae wedi bod yn gweithio gyda phrifysgolion eraill ar draws y DU drwy raglen Academi Werdd, Academi Addysg Uwch er mwyn ymgorffori cynaladwyedd yn ei gwaith a’i diwylliant.