Cysylltiadau â Myfyrwyr a Chyflogeion PCYDDS

Staff and Students

Mae Abertawe yn ddinas dysg. Bydd campws newydd mewn lleoliad glannau pwysig ynghanol y ddinas yn trawsffurfio’r profiad addysgol i fyfyrwyr a gweithwyr PCYDDS gan greu campws pwrpasol i’r 21ain ganrif.

Bydd yn cynyddu enw da’r Brifysgol am addysg arloesi a menter, wrth i’w chysylltiadau â busnes a diwydiant gynnig addysg ar gyfer y byd go iawn i fyfyrwyr y Brifysgol. Bydd myfyrwyr a chyflogeion ar eu hennill o ganlyniad i astudio, gweithio a byw mewn amgylchedd a fydd yn cynnwys adeiladau modern, cynaliadwy gyda lleoedd gwyrdd awyr agored braf.

Yn ogystal â’r cyfleusterau hamdden a gynlluniwyd yn y datblygiad, bydd y campws yn gysylltiedig â chanol y ddinas gan gynnig rhagor o gyfleoedd hamdden, a sicrhau bod modd cyrraedd y campws trwy seilwaith trafnidiaeth Abertawe. Ychydig y tu hwnt i’r ddinas saif trysor pennaf Abertawe, Penrhyn Gŵyr, Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol gyntaf Prydain sy’n cynnig golygfeydd ysblennydd a thros hanner cant o draethau sydd wedi ennill gwobrau.

Bydd Ardal Arloesi Glannau Abertawe yn gwneud Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant a dinas Abertawe, yn gynnig deniadol i genedlaethau o fyfyrwyr a chyflogeion lleol, cenedlaethol a rhyngwladol.