Cysylltiadau â'r Gymuned Leol

Community

Crëwyd sefydliadau blaenorol PCYDDS gan y bobl, i’r bobl.

Mae cymryd rhan yn y gymuned yn parhau’n ganolog i’n hethos. Crea gyfle i greu perthynas ddwyffordd sydd o fudd i’r gymuned a myfyrwyr y Brifysgol. Trwy weithio gyda grwpiau cymunedol a sefydliadau trydydd sector, mae PCYDDS wedi sicrhau arian i ddatblygu nifer o brosiectau a mentrau ar draws y ddinas, yn enwedig yn yr ardaloedd Cymunedau’n Gyntaf sy’n cwmpasu Wardiau Townhill a’r Castell.

Byddai datblygiad yn SA1 yn galluogi PCYDDS i ymestyn gweithgareddau cymunedol, yn enwedig yn Ward St Thomas.

“Mae’n anodd credu’r newid yn hyder ein pobl ifanc yn ystod y flwyddyn ddiwethaf.  Bu cyfraniad y Brifysgol yn bwysig iawn i’w cefnogi a’u grymuso.”

Rhodri Thomas, Canolfan Spark, Blaen-y-maes