Cysylltu â Ni

Ray Selby

Ray Selby

Cyfarwyddwr Prosiect Gweithredol

Geraint Flowers

Geraint Flowers

Rheolwr Prosiect

Mike Bessell

Mike Bessell

Rheolwr Prosiect

Emyr Jones

Emyr Jones

Rheolwr Prosiect

Duncan Gardener

Duncan Gardner

Hwylusydd Prosiect

 

Sharon Lovell

Sharon Lovell

Uwch Swyddog Gweinyddol

‌‌Helen Yorath

Helen Yorath

Swyddog Gweinyddol

Weng Williams

Weng Williams

Cynorthwy-ydd Gweinyddol


Ar gyfer ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â ni ar 01792 655405 e-bost sa1@pcydds.ac.uk neu ysgrifennwch at:

SA1 Glannau Abertawe
Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant
Technium 2
Abertawe
SA1 8PH 


Dylai pob ymholiadau cyfryngau gael eu cyfeirio at:

Rebecca Davies ar 01792 483695 / rebecca.davies@uwtsd.ac.uk
Sian-Elin Davies ar 01267 676908 / sian-elin.davies@uwtsd.ac.uk
Cate Hopkins ar 07872 423 788 / catherine.hopkins@uwtsd.ac.uk