Hafan YDDS  -  Astudio Gyda Ni  -  Meysydd Pwnc  -  Cyrsiau Saesneg ac Ysgrifennu Creadigol

SAESNEG AC YSGRIFENNU CREADIGOLEIN CYRSIAU

Mae Saesneg ac Ysgrifennu Creadigol yn gwrs deinamig ac amrywiol yn Y Drindod Dewi Sant.

Fe'i dyluniwyd i fod yn heriol a gwerth chweil yn academaidd ac yn greadigol, gan gynnig ystod amrywiol o ddulliau addysgu, gan gynnwys gweithdai trochiadol, seminarau ar raddfa fach a thiwtorialau.

Archebwch ddiwrnod agored Penwythnos Profiad Myfyrwyr Cais am Wybodaeth