Hafan YDDS  -  Astudio Gyda Ni  -  Meysydd Pwnc  -  Cyrsiau Seicoleg a Chwnsela

Seicoleg a Chwnselaein cyrsiau

Wedi ei achredu gan Gymdeithas Seicolegol Prydain, mae cwrs Seicoleg PCYDDS yn darparu myfyrwyr gyda chyfuniad o wybodaeth seicolegol, cymhwysiad yn y byd go-iawn a datblygiad sgiliau ymarferol.

Cytunai 100% o fyfyrwyr Seicoleg y Drindod Dewi Sant fod y staff yn esbonio pethau’n dda – Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr 2022.

DIWRNODAU AGORED Abertawe  DIWRNODAU AGORED Caerfyrddin  CAIS AM WYBODAETH  Yr Athrofa  Noson Agored Rithwir seicolog

Cyrsiau Israddedig