Seicoleg a Chwnsela

Ydds Hafan  -  Y Brifysgol  -  Ein Hysgolion a'n Cyfadrannau Academaidd  -  Yr Athrofa Addysg  -  Seicoleg a Chwnsela

brain with different colours

Mae ein portffolios Seicoleg  a Chwnsela yn Y Drindod Dewi Sant yn cynnig i ddysgwyr brofiad dysgu o ansawdd uchel a chefnogol, sy’n ffocysu ar ymrwymiad i addysgu rhagorol, cariad at ymchwil, a datblygiad sgiliau cyflogadwyedd a sgiliau bywyd ehangach.

Mae ein rhaglenni gradd seicoleg wedi’u hachredu gan Gymdeithas Seicolegol Prydain, ac wedi’u cyflwyno gan ddarlithwyr Seicoleg cymwys tu hwnt mewn amgylchedd cefnogol gan gynnig cyfleoedd am hyfforddiant proffesiynol pellach mewn seicoleg.

Nid dim ond dysgu ffeithiau a ffigurau yw diben astudio seicoleg a/neu gwnsela yn Y Drindod Dewi Sant, ei ddiben yw meddwl yn feirniadol am y byd sydd ohoni, gan gwestiynu ein tueddiadau a gogwyddiadau ein hunain, ac archwilio’r materion hyn drwy ymholiad. Gan gynnig cyrsiau ar draws ein dau gampws nodedig yn Abertawe a Chaerfyrddin, gall myfyrwyr ddewis o blith ystod o raglenni sy’n gweddu eu huchelgeisiau gyrfaol.

Hefyd, rydym yn cynnig cyfle unigryw i astudio ar gyfer rhaglen radd mewn iechyd meddwl trwy gyflwyniadau hyblyg ar benwythnosau a gyda’r nos, Tystysgrif i Raddedigion mewn Sgiliau Cwnsela, ac astudiaethau ôl-raddedig trwy ein MSc mewn Seicoleg Gymdeithasol ac Iechyd Gymhwysol, MA mewn Arfer Seicotherapiwtig: Dyngarol, ac MPhil/PhD drwy Ymchwil mewn meysydd arbenigol.

CADW LLE AR DDIWRNOD AGORED Gwefan Yr Athrofa

Twitter

Brain and Cogs

Seicoleg (BSc)

Abertawe

Applied Psychology Widget

Seicoleg Gymhwysol (BSc)

Caerfyrddin

Seicoleg a Chwnsela (BSc)

Abertawe

Iechyd Meddwl (BSc, DipAU, TystAU)

Abertawe

Seicoleg Gymdeithasol ac Iechyd Cymhwysol (MSc)

Abertawe

research psychology

Ymchwil

Psychology Employability

Cyflogadwyedd

 

Doors

Pam Astudio Yma?