Seicoleg a Chwnsela

Ydds Hafan  -  Y Brifysgol  -  Ein Hysgolion a'n Cyfadrannau Academaidd  -  Yr Athrofa Addysg  -  Seicoleg a Chwnsela

brain with different colours

Mae ein portffolio Seicoleg yn y Drindod Dewi Sant yn cynnig profiad dysgu cefnogol o ansawdd uchel i ddysgwyr, sy’n seiliedig ar ymrwymiad i addysgu ardderchog, gwir frwdfrydedd am ymchwil, a datblygu cyflogadwyedd a sgiliau byw ehangach.

Mae ein rhaglenni gradd seicoleg wedi’u hachredu gan Gymdeithas Seicolegol Prydain. Fe’u cyflwynir gan ddarlithwyr Seicoleg sy’n meddu ar gymwysterau uchel mewn amgylchedd cefnogol gan gynnig cyfleoedd ar gyfer hyfforddiant proffesiynol pellach mewn seicoleg.     

Yn y Drindod Dewi Sant, mae mwy i astudio seicoleg na dysgu ffeithiau a ffigurau. Mae’n ymwneud â meddwl yn feirniadol am y byd yr ydym yn byw ynddo, cwestiynu ein tybiaethau a’n rhagfarnau, ac archwilio’r materion hyn trwy ymholi seicolegol.  Rydym yn cynnig cyrsiau ar draws dau o’n campysau, yn Abertawe a Chaerfyrddin, felly gall myfyrwyr ddewis o ystod o raglenni sy’n cyd-fynd â’u dyheadau gyrfa.             

Rydym hefyd yn cynnig cyfle unigryw i astudio am radd mewn iechyd meddwl trwy sesiynau cyflwyno hyblyg ar benwythnosau a gyda’r nos, yn ogystal ag astudiaeth ôl-raddedig trwy ein MSc mewn Seicoleg Gymhwysol Cymdeithasol ac Iechyd.

CADW LLE AR DDIWRNOD AGORED Gwefan Yr Athrofa

Twitter

Brain and Cogs

Seicoleg (BSc)

Abertawe

Applied Psychology Widget

Seicoleg Gymhwysol (BSc)

Caerfyrddin

Seicoleg a Chwnsela (BSc)

Abertawe

Iechyd Meddwl (BSc, DipAU, TystAU)

Abertawe

Seicoleg Gymdeithasol ac Iechyd Cymhwysol (MSc)

Abertawe

research psychology

Ymchwil

Psychology Employability

Cyflogadwyedd

 

Doors

Pam Astudio Yma?