Hafan YDDS  -  Astudio Gyda Ni  -  Meysydd Pwnc  -  Cyrsiau Sgiliau ar gyfer y Gweithle

Sgiliau ar gyfer y GweithleCyrsiau

Ydych chi am fagu hyder a gwneud cynnydd yn y gweithle? Dewch i ddatblygu’r sgiliau y mae cyflogwyr yn chwilio amdanynt a chamu ar yr ysgol yrfa!

Cafodd y casgliad o raglenni o dan y Sgiliau ar gyfer y Gweithle eu creu mewn ymateb i alw am y sgiliau craidd sydd eu hangen ar gyfer dyfodol gwaith. Mae’r cyrsiau wedi’u datblygu’n benodol i ddiwallu anghenion busnesau ac i helpu unigolion lwyddo yn yr amgylchedd gwaith newydd.