Alexandra Buchler

Hafan YDDS  -  Sefydliadau ac Academïau  -  Yr Athrofa Addysg a’r Dyniaethau  -  Staff - Yr Athrofa Addysg a’r Dyniaethau  -  Alexandra Büchler

Alexandra Büchler Gradd mewn Ffiloleg, MA

Cyfarwyddwr, Llenyddiaeth ar draws Ffiniau / Literature Across Frontiers 

Ffôn: 01267 676767
E-bost: a.buchler@uwtsd.ac.uk • Cyfarwyddwr, Llenyddiaeth ar draws Ffiniau / Literature Across Frontiers
 • Tim Rheoli, Cyfnewidfa Lên Cymru
 • Tim Rheoli, Literary Europe Live Plus
 • Tim Rheoli: Ulysses’ Shelter
 • Rheolwr/gyfarwyddwr ym maes diwylliant a’r celfyddydau.
 • Golygydd a chyfieithydd llenyddol
 • Cyfieithu ffeithiol ym maes celfyddyd a phensaernïaeth
 • Trefnydd prosiectau llenyddol ar raddfa fawr
 • Arweinydd gweithdai cyfieithu
 • Siaradwr proffesiynol yn y maes llenyddol, cyhoeddi a gwyliau rhyngwladol.
 • Aelod, Pwyllgor Gweithredol, European Civil Society Platform for Multilingualism
 • Aelod o’r Bwrdd, Mercator Rhyngwladol / Mercator International
 • Cynrychioli LAF fel aelod o Culture Action Europe
 • Cynrychioli LAF fel aelod o Anna Lindh Euro-Mediterranean Foundation for the Dialogue Between Cultures
 • Arolygu prosiectau doethurol KESS
 • Strategic Action for Internationalisation of the Children's Publishing Sector in Wales (Megan Farr) mewn partneriaeth â Chyngor Llyfrau Cymru
 • Archwilio Cyfleoedd Digidol wrth Ddatblygu a Gweithredu Strategaeth Ryngwladol Gynaliadwy: Eisteddfod Genedlaethol Cymru (Nici Beech) mewn partneriaeth â’r Eisteddfod Genedlaethol

Cyfieithu llenyddol, amrywiaeth mewn cyhoeddi, polisi ym maes diwylliant a’r celfyddydau, cyfieithu a chyfnewid llenyddol rhyngwladol, rheoli prosiectau cyfieithu a llenyddol

Cyfieithu llenyddol, cyhoeddi llenyddiaeth mewn cyfieithiad, cefnogaeth gyhoeddus a pholisi ym maes diwylliant a’r celfyddydau, rheoli ym maes diwylliant, rheoli prosiectau cyfieithu a llenyddol

Cyhoeddi, Cyfieithu Llenyddol, Cyfnewid rhyng-ddiwylliannol, Gwyliau Llenyddol, Polisi Celfyddydol.

Golygu a chyfieithu:

J. M. Coetzee, Čekání na barbary, Jota, Prague, 2020 (translation of novel Waiting for the Barbarians into Czech)

Zero Hours on the Boulevard: Tales of Independence and Belonging, Parthian Books, 2019, co-edited with Alison Evans

Poetry Connections India / Wales cyfres o bum cyfrol, a olygwyd ar y cyd gyda Sampurna Chattarji, Poetrywala, Mumbai, 2018

Elsewhere, Where Else gan Eurig Salisbury a Sampurna Chattarji

Open Me My Shadow gan Avner Pariat a Rhys Trimble

Interversions gan Nia Davies a Mamta Sagar

A Different Water gan Sian Melangell Dafydd ac Anitha Thampi

Aerial Roots gan Subhro Bandopadhyay a Nicky Arscott

Jan Weiss, The House of a Thousand Floors, Central European University Press European Classics series, Budapest, 2016 (cyfieithiad i’r Saesneg o’r nofel gyfoes glasurol mewn Tsieceg Dům o tisíci patrech)

Golygydd cyfres o flodeugerddi dwyieithog New Voices from Europe and Beyond gan Arc Publications, sydd yn cynnwys 14 cyfrol 2006-2016

Golygydd y gyfres o adroddiadau digidol ar gyhoeddi llenyddiaeth mewn cyfieithiad yn y Deyrnas Gyfunol ac ar lefel Ewropeaidd, gan gynnwys arolygon o’r prif gyrff mewn gwledydd yn Ewrop sydd yn cefnogi cyfieithu a chyfnewid llenyddol. Cyhoeddir ar wefan Llenyddiaeth ar draws Ffiniau a gellir lawrlwytho oddi yno.

Publishing Translations in the United Kingdom and England, adroddiad ystadegol, 2012 a 2015, gyda Giulia Trentacosti

Literary Translation from Arabic into in the United Kingdom and Ireland, gydag Alice Guthrie, 2011

 • Rhaglen Diwylliant a Rhaglen Ewrope Greadigol, grantiau aml-bartner ac aml-flynyddol 2001, 2005, 2008, 2015 a 2018 fel prif barner.
 • Grantiau oddi wrth Gyngor Celfyddydau Cymru, cyrff eraill ym maes y celfyddydau yn y Deyrnas Gyfunol, ac oddi wrth sefydliadau rhyngwladol, e.e. Calouste Gulbenkian Foundation, Anna Lindh Euro-Mediterranean Foundation for Dialogue Between Cultures, Jan Michalski Foundation, Open Society, European Cultural Foundation.
 • Cynadleddau a drefnwyd fel rhan o weithgareddau LAF: The Future of Support for Literary Translation, Prague, 2001, Ffindir 2003, Istanbul 2011, Malta 2013, Aberystwyth 2016
 • Trefnydd ac arweinydd gweithdai cyfieithu llenyddol a gweithdai ymarferol gyda chyhoeddwyr rhyngwladol yn Ewrop a thu hwnt.
 • Siaradwr a chadeirydd mewn digwyddiadau’r diwydiant yn y sector ffeiriau llyfrau, gwyliau llenyddol, cynadleddau cyhoeddi ar draws Ewrop a thu hwnt.
 • Trefnydd seminarau a thrafodaethau panel mewn digwyddiadau’r diwydiant ar draws Ewrop a thu hwnt
 • Aelod, Wales PEN Cymru Pwyllgor Cyfieithu a Hawliau Ieithyddol
 • Aelod, Pwyllgor Llywio Literary Translation Centre yn Ffair Lyfrau Llundain
 • Aelod o’r Bwrdd Ymgynghorol, Asia Pacific Writers and Translators