Wearing a black hoodie, Andrew Noble stoops to inspect a car.

UWTSD Home  -  Sefydliadau ac Academïau  -  Cyfadran Dylunio Cymhwysol a Pheirianneg   -  Ein Staff  -  Andrew Noble

Andrew Noble BEng (Hons), MSc

Darlithydd mewn Peirianneg Fodurol

E-bost: A.Noble@UWTSD.ac.ukBûm yn gweithio yn y sector offer electronig i ddefnyddwyr am nifer o flynyddoedd cyn newid i lwybr gyrfa sy’n canolbwyntio ar Chwaraeon Moduro.  

Addysgu ar draws amrywiol lwybrau o fewn yr adran Beirianneg, gan arbenigo mewn: 

  • Dynameg Cerbydau
  • Dulliau Efelychu Dynameg Cerbydau (Gyrrwr o fewn a’r tu allan i’r Ddolen)
  • Systemau Caffael Data
  • Dadansoddi Data i asesu Perfformiad Cerbyd/Gyrrwr
  • Peirianneg â Chymorth Cyfrifiadur (CAD, Dadansoddiad Strwythurol a Dadansoddiad Hylifol Cyfrifiadurol)
  • Dylunio Cydrannau Peiriannau Hylosgi Mewnol

Treuliais ddegawd yn gweithio yn y sector offer electronig i ddefnyddwyr, ochr yn ochr â chwmnïau megis Samsung, LG a Panasonic, yn tracio patrymau namau, yn ymchwilio i broblemau ac yn gweithio gydag adrannau peirianneg i weithredu atebion.  

O fewn amgylchedd Chwaraeon Moduro, rwyf wedi bod yn ddigon ffodus i gael profiad o weithio ar draws y categorïau canlynol:

  • Ceir Rasio Un Sedd (F3 yn bennaf)
  • Prototeipiau Chwaraeon (Amrywiol Gyfresi)
  • Rali Grŵp B Hanesyddol

Fy mhrif faes arbenigedd yw gweithio fel peiriannydd perfformiad ar ochr y trac, yn dadansoddi data cerbydau ac yn nodi gwelliannau mewn perfformiad gan y car a’r gyrrwr.