Cari Lake

Hafan YDDS  -  Sefydliadau ac Academïau  -  Yr Athrofa Addysg a’r Dyniaethau  -  Staff - Yr Athrofa Addysg a’r Dyniaethau  -  Cari Lake

Cari Lake BA, MA

Cydlynydd Prosiectau

Ffôn: 07974 508963
E-bost: cari.lake@uwtsd.ac.uk  • Cydlynu gweithgareddau Cyfnewidfa Lên Cymru gan gynnwys y Gronfa Grantiau Cyfieithu.
  • Cydlynu gweithgareddau Llenyddiaeth ar draws Ffiniau-gan gynnwys Ulysses’ Shelter.
  • Cydlynu gweithgareddau eraill Mercator.

Ymunais â Mercator yn Hydref 2018 fel Cydlynydd Prosiectau. Oddi ar hynny mae fy rôl wedi cynnwys rheoli’r ceisiadau ar gyfer Cronfa Grantiau Cyfieithu, Cyfnewidfa Lên Cymru, cydlynu rôl Llenyddiaeth ar draws Ffiniau fel y prif barner yn y prosiect Ewrop Lenyddol Fyw Plus / Literary Europe Live Plus (a ariennir gan Ewrop Greadigol) a chydlynu preswyliadau fel partner yn y rhaglen breswyliadau Ulysses’ Shelter.

  • Llenyddiaeth Saesneg a Llenyddiaeth gymharol.
  • Llenyddiaeth o Gymru mewn cyfieithiad.
  • Llenyddiaeth mewn cyfieithiad.
  • Testun fy nhraethawd MA oedd “Translating Y Dydd Olaf: Welsh-language science fiction in translation”, a dderbyniodd ganmoliaeth arbennig ar gyfer ‘Ymchwil Academaidd Gorau’ gan yr ITI (Institute of Translators and Interpreters).