catharine bleasdale

Mrs Catharine Bleasdale  BAdd(Anrh), MA

darlithydd

Ffôn: +44 (0) 1267 676835
E-bost: c.bleasdale@uwtsd.ac.uk • Cydlynydd yr holl fodylau Profiad Addysg Proffesiynol (BA SAC a TAR Cynradd)
 • Cydlynu cysylltiadau ag ysgolion cynradd (datblygu mentoriaid, lleoliadau, canllawiau a disgwyliadau)

Graddiais gyda BAdd (Anrh) o Brifysgol Exeter (Rolle College) yn 1990, a chychwynnais fy ngyrfa addysgu yn Llanrhymni, Caerdydd. Yn ystod cyfnod o 9.5 blynedd yn y sector cynradd, addysgais mewn amrywiaeth o ysgolion ar draws Sir Benfro a Phowys.

Cefais fy mhenodi’n Ddarlithydd yn adran Saesneg Coleg Y Drindod, Caerfyrddin yn 1998 yn aelod o’r tîm Saesneg Proffesiynol Cynradd, ac ers hynny rwyf wedi bod yn rhan o addysgu a chydlynu modylau a rhaglenni ar draws y disgyblaethau a graddau, gan gynnwys BA SAC, TARC, MA, RhAG a diploma i raddedigion ar gyfer athrawon wrth eu gwaith.

 • Aelod o UCET Cymru
 • Aelod o IPDA Cymru
 • Aelod o NATE
 • Arolygydd cymheiriaid HCA Estyn
 • TARC: Saesneg, PAP, modwl ymchwil
 • BA SAC: PAP, Saesneg
 • MA: goruchwylio traethawd hir

Rwyf wedi gwneud cais am astudiaethau doethuriaeth yn canolbwyntio ar gaffaeliad hyfforddeion o werthoedd ac arfer proffesiynol. Er mwyn adnabod sut y mae hyfforddeion yn cael y rhinweddau sydd eu hangen i fod yn rhan o’r gymuned addysgu, fy mwriad yw ymgysylltu â hyfforddeion, mentoriaid a thiwtoriaid sy’n gweithio o fewn HAGA Cymru.

 • Llythrennedd Saesneg
 • Addysgeg Addysgu Proffesiynol
 • Drama Addysgol (‘Mantle of the Expert’)
 • Athroniaeth i Blant (P4C)
 • Datblygiad Proffesiynol Athrawon