Chris Wyatt

UWTSD Home  -  Sefydliadau ac Academïau  -  Cyfadran Dylunio Cymhwysol a Pheirianneg   -  Ein Staff  -  Chris Wyatt

Mr Christopher C Wyatt MEng a Dyn, MI Mech E

Darlithydd

Ffôn: +447890 828031
E-bost: c.wyatt@uwtsd.ac.ukDarlithydd ar gyfer systemau gweithgynhyrchu ac efelychu.

Arweinydd tîm rhaglen ar gyfer gradd ar y cyd â Wuhan  (Tsieina).

Aelod allweddol o gyflymydd digidol CAMPUS – rhaglen gan Lywodraeth Cymru i gyflymu technoleg ddigidol mewn diwydiant.

Mae fy ngyrfa wedi'i rhannu rhwng busnes ac addysg.  Ym maes Addysg rwyf wedi bod yn uwch ddarlithydd sy'n canolbwyntio ar bynciau sy'n gysylltiedig â PLM - dylunio peirianneg, CAE, CAD a rheoli dylunio.  Bellach rwyf yn canolbwyntio ar systemau gweithgynhyrchu ac efelychu. 

Mae fy ngyrfa fusnes yn cynnwys dechrau'n entrepreneuraidd neu gymryd rhan mewn busnesau newydd.  Roedd dau yn llwyddiannus, un yn fethiant ac yn achos un arall, rydym yn aros i weld.

Mae cwsmeriaid yn cynnwys OEM a chyflenwyr pwysig yn y diwydiant modurol.

MI Mech E

Rwyf wedi dysgu ar nifer o fodylau:

Modurol: 

CAD, CAE, Dylunio peiriannau, aerodynameg, deinameg cerbydau, Prosiect a phrosiect a grŵp

Anfodurol:

Prosesau deunyddiau a gweithgynhyrchu, Prosiect Grŵp, Prosiect blwyddyn olaf, Sgiliau astudio.

Rwyf hefyd wedi bod yn gyfarwyddwr rhaglen ar gyfer lefel Sylfaen ac arholwr allanol ar gyfer Prifysgol Swydd Hertford.

Efelychiad. Yr wyf yn awdur y pecyn Aliquis, sy'n dechrau cael ei ddefnyddio i efelychu prosesau a systemau gweithgynhyrchu yn yr adran.

Peirianneg Ac Addysgeg Gyffredinol.  Arbenigedd penodol mewn PLM ac efelychu digwyddiadau ar wahân.  Nid wyf ychwaith yn rhaglennydd cyfrifiadurol gwael ac yn ieithydd.

Mae fy ngyrfa wedi bod yn 50 y cant yn ddiwydiannol (ymgynghori, datblygu meddalwedd a hyfforddiant) a 50 y cant o addysg.