Dr David Parsons

Hafan YDDS  -  Ymchwil  -  Canolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd   -  Dr David Parsons

Dr David Parsons MA, PhD

Darllenydd

Ffôn: 01970636543
E-bost: d.parsons@cymru.ac.ukYmchwil academaidd, arweinydd prosiect

 gwaith David Parsons yn canolbwyntio ar ieithoedd brodorol Prydain yn yr Oesoedd Canol, ac yn enwedig y modd y maent yn ymddangos mewn enwau lleoedd. Mae wrthi’n ysgrifennu cyfrol i Gymdeithas Enwau Lleoedd Lloegr ar enwau cantref Croesoswallt yng ngogledd-orllewin swydd Amwythig – ardal yr oedd y Gymraeg yn ffynnu ynddi hyd y cyfnod modern. Yn ddiweddar fe gwblhaodd fonograff gwahanol ar rai o’r ffynonellau canoloesol sy’n ymwneud â’r ardal hynod ddiddorol hon ar y ffin ieithyddol. Ymhlith y prosiectau eraill sydd ar y gweill ganddo mae erthyglau ar y rhyngweithio a welwyd yng ngogledd-orllewin Lloegr rhwng yr ieithoedd Norseg, Saesneg, Gaeleg a Brythoneg (fersiwn Cumbria); goroesiad Lladin fel iaith lafar ym Mhrydain ar ôl y cyfnod Rhufeinig; tystiolaeth enwau lleoedd ar gyfer yr eglwys ganoloesol yng Nghymru a Lloegr; ac arysgrifau canoloesol cynnar de-orllewin yr Alban.

David sydd hefyd yn arwain prosiect ‘Cwlt y Seintiau yng Nghymru’, sy’n graddol gyhoeddi golygiadau o destunau Cymraeg a Lladin, yn rhyddiaith ac yn farddoniaeth, o Gymru’r Oesoedd Canol, ynghyd â llawer o wybodaeth ychwanegol am y seintiau a’r modd y caent eu mawrygu.

Mae’n Gyfarwyddwr ar ‘Arolwg Enwau Lleoedd Lloegr’, y prosiect ymchwil sydd wedi bod yn cael ei gefnogi hwyaf gan yr Academi Brydeinig, ac yn aelod o bwyllgorau ‘Corpws Cerflunwaith Garreg Eingl-Sacsonaidd’ yr Academi a Chymdeithas Enwau Lleoedd Cymru. Mae’n olygydd ar y cyfnodolyn Nomina sy’n ymwneud ag astudiaethau enwau.

Ef oedd Cyfarwyddwr Sefydliad Astudiaethau Enwau Prifysgol Nottingham cyn iddo symud i’r Ganolfan ym mis Chwefror 2009.

 

  • Llyfrau a Phamffledi

 

Welsh and English in Medieval Oswestry: The Evidence of Place-Names (Nottingham: English Place-Name Society, 2021, yn nwylo’r wasg)

Warning: May Contain Saints. Place-Names as Evidence for the Church in Early Wales (Cambridge: Department of Anglo-Saxon, Norse and Celtic & Hughes Hall, University of Cambridge, 2019)

Martyrs and Memorials: Merthyr Place-Names and the Church in Early Wales (Aberystwyth: Centre for Advanced Welsh and Celtic Studies, 2013)

gyda Paul Cullen a Richard Jones, Thorps in a Changing Landscape, Explorations in Local and Regional History, 4 (Hatfield: University of Hertfordshire, 2011)

gyda Jayne Carroll, Anglo-Saxon Mint-Names (Nottingham: English Place-Name Society, 2007)

The Vocabulary of English Place-Names: Ceafor–Cock-pit (Nottingham: English Place-Name Society, 2004)

gyda Tania Styles, The Vocabulary of English Place-Names: Brace–Cæster (Nottingham: English Place-Name Society, 2000)

Recasting the Runes: The Reform of the Anglo-Saxon Futhorc (Uppsala: Institutionen för Nordiska Språk, Uppsala Universitet, 1999)

gyda Tania Styles, The Vocabulary of English Place-Names: Á–Box (Nottingham: English Place-Name Society, 1997)

  

  1. Cyfrolau a olygwyd ganddo
  2. Erthyglau ayyb.

 gyda Jayne Carroll (goln.), Perceptions of Place: Twenty-First-Century Interpretations of English Place-Name Studies (Nottingham: English Place-Name Society, 2013)

gyda Oliver Padel (goln.), A Commodity of Good Names: Essays in Honour of Margaret Gelling (Donington: Shaun Tyas, 2008)

gyda John Higgitt a Katherine Forsyth (goln.), Roman, Runes and Ogham: Medieval Inscriptions in the Insular World and on the Continent (Donington: Shaun Tyas, 2002)

gyda James Graham-Campbell, Richard Hall a Judith Jesch (goln.), Vikings and the Danelaw: Select Papers from the Proceedings of the Thirteenth Viking Congress (Oxford: Oxbow Books, 2001)

gyda Patrick Sims-Williams (goln.), Ptolemy: Towards a Linguistic Atlas of the Earliest Celtic Place-Names of Europe (Aberystwyth: CMCS Publications, 2000)

(gol.) R. I. Page, Runes and Runic Inscriptions: Collected Essays on Anglo-Saxon and Viking Runes (Woodbridge: Boydell Press, 1995)

 

Cyfraniadau ar arysgrifau yn Jane Hawkes a Philip Sidebottom, Corpus of Anglo-Saxon Stone Sculpture, xiii, Derbyshire and Staffordshire (Oxford: OUP, 2018)

Cyfraniadau ar arysgrifau yn Paul Everson a David Stocker, Corpus of Anglo-Saxon Stone Sculpture, xii, Nottinghamshire (Oxford: OUP, 2016)

‘Welsh legal terminology in Oswestry’, Welsh Place-Name Society Newsletter, 9 (Gwanwyn 2016), 11–12

‘Pre-English river-names and British survival in Shropshire’, Nomina, 36 (2015), 1–19

‘Churls and athelings, kings and reeves: some reflections on place-names and early English society’, yn Carroll a Parsons (goln.), Perceptions of Place (2013), tt. 43–72

Cyfraniadau ar arysgrifau yn Nancy Edwards, A Corpus of Early Medieval Inscribed Stones and Stone Sculpture in Wales, iii, North Wales (Cardiff: UWP, 2013)

Cyfraniadau ar arysgrifau yn Richard Bryant, Corpus of Anglo-Saxon Stone Sculpture, x, The Western Midlands (Oxford: OUP, 2012)

‘On the origin of “Hiberno-Norse inversion-compounds” ’, Journal of Scottish Name Studies, 5 (2011), 131–68

‘Sabrina in the thorns: place-names as evidence for British and Latin in Roman Britain’, Transactions of the Philological Society, 109 (2011), 113–37

‘The name Hammerwich’, cyflwyniad i symposiwm ‘Staffordshire Anglo-Saxon Hoard’ yr Amgueddfa Brydeinig (2010); ar gael ar lein ar wefan y Portable Antiquities Scheme: https://finds.org.uk

‘Tracking the course of the savage tongue: place-names and linguistic diffusion in early Britain’, yn Barry Cunliffe a John T. Koch (goln.), Celtic from the West: Alternative Perspectives from Archaeology, Genetics, Language and Literature (Oxford: Oxbow Books, 2010), tt. 169–84

Cyfraniadau ar arysgrifau yn Richard Bailey, Corpus of Anglo-Saxon Stone Sculpture, ix, Cheshire and Lancashire (Oxford: OUP, 2010)

gyda Richard Jones a Paul Cullen, ‘Thorps and the open fields: a new hypothesis from England’, yn Peder Dam et al. (goln.), Torp som ortnamn och bebyggelse (Lund: Institutet för Språk och Folkminnen, 2009), tt. 55–76

Cyfraniadau ar arysgrifau yn Elizabeth Coatworth, Corpus of Anglo-Saxon Stone Sculpture, viii, Western Yorkshire (Oxford: OUP, 2008)

‘Field-name statistics, Norfolk and the Danelaw’, yn Peder Gammeltoft a Bent Jørgensen (goln.), Names through the Looking-Glass (Copenhagen: Reitzel, 2006), tt. 165–88

gyda Lesley Abrams, ‘Place-names and the history of Scandinavian settlement in England’, yn John Hines et al. (goln.), Land, Sea and Home (Leeds: Maney, 2004), tt. 379–431

‘A note on herrings in place-names’, Journal of the English Place-Name Society, 36 (2004), 83–5

‘The inscriptions of Viking-Age York’, yn R.A. Hall et al. (goln.), Aspects of Anglo-Scandinavian York (York: Council for British Archaeology, 2004), tt. 350–6

‘Ellough: a pagan Viking temple in Suffolk?’, Journal of the English Place-Name Society, 35 (2003), 25–30

Anna, Dot, Thorir … counting Domesday personal names’, Nomina, 25 (2002), 29–52

‘Old English *l­ōt, dialect loot, a salt-maker’s “ladle” ’, yn Carole Hough a Kathryn A. Lowe (goln.), ‘Lastworda Betst’: Essays in Memory of Christine E. Fell with her Unpublished Writings (Donington: Shaun Tyas, 2002), tt. 170–88

Contributions on inscriptions to James Lang, Corpus of Anglo-Saxon Stone Sculpture, vi, Northern Yorkshire (Oxford: OUP, 2002)

‘How long did the Scandinavian language survive in England? Again’, yn James Graham-Campbell et al. (goln.), Vikings and the Danelaw: Select Papers from the Proceedings of the Thirteenth Viking Congress (Oxford: Oxbow Books, 2001), tt. 299–312

‘Classifying Ptolemy’s English place-names’, yn Parsons a Sims-Williams (goln.), Ptolemy: Towards a Linguistic Atlas, tt. 169–78

Cyfraniadau ar arysgrifau yn Paul Everson a David Stocker, Corpus of Anglo-Saxon Stone Sculpture, v, Lincolnshire (Oxford: OUP, 1999)

‘Byrhtferth and the runes of Oxford, St John’s College, manuscript 17’, yn Klaus Düwel (gol.), Runenschriften als Quellen interdisziplinärer Forschung (Berlin and New York: De Gruyter, 1998), tt. 439–47

‘British *Caratīcos, Old English Cerdic’, CMCS, 33 (Haf 1997), 1–8

‘The language of the Anglo-Saxon settlers’, yn Hans Frede Nielsen a Lene Schløsler (goln.), The Origins and Development of Emigrant Languages (Odense: Odense University Press, 1996), tt. 141–56

‘The origins and chronology of the “Anglo-Frisian” additional runes’, yn Tineke Looijenga ac Arend Quak (goln.), Frisian Runes and Neighbouring Traditions (Amsterdam: Rodopi, 1996), tt. 151–70

gyda Tania Styles, ‘Birds in amber: the nature of English place-name elements’, Journal of the English Place-Name Society, 28 (1995–6), 5–31

Cyfraniadau ar arysgrifau yn Dominic Tweddle, Corpus of Anglo-Saxon Stone Sculpture, iv, South-East England (Oxford: OUP, 1995)

‘Anglo-Saxon runes in Continental manuscripts’, yn Klaus Düwel (gol.), Runische Schriftkultur in kontinental-skandinavischer und ‑angelsächsischer Wechselbeziehung (Berlin and New York: De Gruyter, 1994), tt. 195–220

‘Sandwich: the oldest Scandinavian rune-stone in England?’, yn Björn Ambrosiani a Helen Clarke (goln.), The Twelfth Viking Congress (Stockholm: Birka Project for Riksantikvarieämbetet and Statens Historiska Museer, 1994), tt. 310–20

‘German runes in Kent?’, Nytt om Runer, 7 (1992), 7–8

‘New Runic finds from Brandon, Suffolk’, Nytt om Runer, 6 (1991), 8–11