Divya looks towards the camera. She wears a bindi and a pale blue scarf over a dark blue top. a

Hafan YDDS  -  Sefydliadau ac Academïau  -  Cyfadran Dylunio Cymhwysol a Pheirianneg   -  Ein Staff  -  Divya Chidambaram

Divya Chidambaram M.E (C.S.E)., PGDHE.

Darlithydd Cyfrifiadura

E-bost: d.chidambaram@uwtsd.ac.uk  • Darlithydd Cyfrifiadura

Mae hi’n Athro cyfrifiadureg profiadol gyda dros 9 mlynedd o brofiad o addysgu ar lefel prifysgol. Mae hi’n arbenigwraig mewn addysgu amrywiaeth o gyrsiau cyfrifiadureg, o raglennu rhagarweiniol i beiriannu meddalwedd. Mae hi’n frwdfrydig dros addysgu a chynorthwyo myfyrwyr i gyrraedd eu potensial llawn.

  • Mae hi’n Aelod Gweithredol (Rhif Adnabod: 29469) o ‘The Society of Digital Information and Wireless Communications (SDIWC)’, USA
  • Hi oedd Adolygydd y llawysgrif # CJECE-OA-2020-Sep 157 o’r enw "A Mobile Application for Personalized Trip Planning" ar gyfer the Canadian Journal of Electrical and Computer Engineering/Journal Canadien de génie électrique et informatique, Canada, Ionawr 2021
  • Mae hi’n Aelod cofrestredig o Fwrdd Cofrestru Peirianwyr (Engineers Registration Board) Botswana

Mae hi’n cynnig addysgu a chefnogaeth i fyfyrwyr ar lefelau astudio israddedig ac ôl-raddedig. Mae’r meysydd sydd o ddiddordeb iddi yn cynnwys Dylunio a Datblygu Gwefannau, Cronfeydd Data a Datblygu Meddalwedd.

  • Divya Preya, C “ Grid Computing In Botswana: Endeavor To Educational Technology” , Journal of Teaching & Education (JTE) CD-ROM ISSN: 2165-6266: 2(2):397–402, 2013.
  • Divya Preya, C (2020) "Learners’ Perceptions of the Design Principles of Blackboard", Africa Education Review, 17:4, 56-71, DOI: 10.1080/18146627.2020.1868071
  • Divya Preya, C “Optimum Course Association Method with Cloud Service Orchestration”, International Journal of Digital Information and Wireless Communications (IJDIWC) , The Society of Digital Information and Wireless Communications, 2012(ISSN 2225-658X) Cyfrol 1 Rh.4, pp. 762-768, Awst 2012.