Sioned Vaughan Hughes

Ydds Hafan  -  Sefydliadau ac Academïau  -  Yr Athrofa Addysg a’r Dyniaethau  -  Staff - Yr Athrofa Addysg a’r Dyniaethau  -  Dr Sioned Vaughan Hughes

Dr Sioned Vaughan Hughes

Uwch Ddarlithydd

Ffôn: +44 (0) 01267 676636
E-bost: s.v.hughes@uwtsd.ac.uk • Arweinydd y Dyniaethau ar y Rhaglen BA Addysg Gynradd (SAC) a’r Rhaglen TAR Cynradd.
 • Golygu tystlythyron ar y Rhaglen BA Addysg Gynradd (SAC) a’r Rhaglen TAR Cynradd.
 • Cyswllt Llyfrgell – Rhaglenni BA Addysg Gynradd (SAC)/ TAR Cynradd
 • Ysgrifennu a chyflawni tendrau ar gyfer creu a chyhoeddi adnoddau addysgol dwyieithiog ar gyfer yr ysgol gynradd ar ran Canolfan Peniarth.
 • Athrawes cynradd

  Cydlynydd Cyfnod Allweddol 2 

 • Ymgynghorydd y Dyniaethau i Awdurdod Addysg Lleol

 • Cyngor Addysgu Cyffredinol Cymru (GTCW)
 • Primary Geography: Geographical Association (GA)
 • Primary History: Historical Association (HA)
 • Primary Science Review: Association for Science Education (ASE)
 • Cyfanfyd: Rhwydwaith Addysg ar gyfer Datblygu Cynaliadwy a Dinasyddiaeth Fyd-Eang (ADCDF)

Cyfrannu at lawer o fodylau ar y rhaglenni BA Addysg Gynradd (SAC) a'r TAR Cynradd gan ganolbwyntio’n bennaf ar Wybodaeth a Dealltwriaeth o’r Byd, Daearyddiaeth, Hanes, Ysgolion Fforest ac Asesu ar gyfer Dysgu. Cydlynydd 3 modwl ar y rhaglen BA Addysg Gynradd (SAC). Cyfrannu at un modwl ar y rhaglen MA Addysg.

Hyrwyddo Daearyddiaeth a Chreadigrwydd yn yr ysgol gynradd:

 • Hughes, S. (2011) Sit, Stand, Move... Maxi Maps, yn y Primary Geography. Autumn 2011, Sheffield: Geographical Association.
 • Hughes, S. (2012) Hyrwyddo Creadigedd yn yr Ysgol Gynradd. Caerfyrddin: Coleg Cymraeg Cenedlaethol.
 • Dyniaethau yn yr Ysgol Gynradd yn arbennig Daearyddiaeth
 • Addysg Datblygu Cynaladwyedd a Dinasyddiaeth Fyd-Eang
 • Llythrennedd ar draws y Cwricwlwm
 • Y Dosbarth Awyr Agored; Addysg Amgylcheddol; Ysgolion Coedwig

Arholwr Allanol ar y Rhaglen BA Addysg Gynradd (SAC) ym Mhrifysgol Bangor: 2013-2015

Cynnal Datblygiad Proffesiynol/ Cynnal Cyrsiau Cenedlaethol:

 • CBAC - Llythrennedd ar draws y Cwricwlwm; Daearyddiaeth a Llythrennedd yng CA2; Hanes a Llythrennedd yng CA2.
 • CYFANFYD - Llythrennedd ac Addysg ar gyfer Datblygu Cynaladwyedd a Dinasyddiaeth Fyd-Eang (ADCDF) – Cyfanfyd/ Rhwydwaith ADCDF
 • Awdurdod Lleol –Hanes yn yr ysgol gynradd; Cynllunio ar gyfer y Dyniaethau yn yr ysgol gynradd; Daearyddiaeth Amgylcheddol CA2; Hyrwyddo y Cwricwlwm Cymreig yn yr ysgol gynradd; Llythrennedd ar draws y Cwricwlwm CA2; Mapio’r Cwricwlwm – Daearyddiaeth yn yr ysgol gynradd.

Cynghori swyddog addysg www.educationcity.com ar brofion gwyddonol ar gyfer disgyblion blwyddyn 5 a 6 y bwriedir eu cynnwys ar y wefan yn seiliedig ar y Cwricwlwm Cenedlaethol CA2 yng Nghymru.

Ymgynghori - Cynorthwyo Cyfoeth Naturiol Cymru i baratoi deunydd rhyngweithiol ar ‘risg llifogydd’ i ddisgyblion CA2/3. 

Hughes, S. (2013) Contrasting Locations: Looking at Wales. Aberystwyth: @tebol (educational resources for Geography in KS2) 2 

Hughes, S. (2013) Cymru 1. Aberystwyth: Canolfan Astudiaethau Addysg 

Hughes, S. (2013) Cymru 2. Aberystwyth: Canolfan Astudiaethau Addysg 

Hughes, S. (2013) Cymru 3. Aberystwyth: Canolfan Astudiaethau Addysg 

Stevens, C. & Hughes, S. (2012) History in the second half of the 20th Century – Interactive E-Resource to teach History in KS2 – gwefan HWB - https://hwb.wales.gov.uk 

Grigg, R. & Hughes, S. (2012) Teaching Primary Humanities. Harlow: Pearson Education 

Hughes, S. (2012) Hyrwyddo Creadigedd yn yr Ysgol Gynradd. Caerfyrddin: Coleg Cymraeg Cenedlaethol 

Hughes, S. (2011) Sit, Stand, Move... Maxi Maps, in Primary Geography. Hydref 2011, Sheffield: Geographical Association 

Hughes, S (2011) Goodnight Roco. Caerfyrddin: Canolfan Peniarth (Exploring the World Pack: Knowledge and Understanding of the World – The Foundation Phase: Outcomes 1-3). 

Hughes, S. (2011) Roco’s Extra-ordinary Trip. Caerfyrddin: Canolfan Peniarth (Exploring the World Pack: Knowledge and Understanding of the World – The Foundation Phase: Outcomes 4-6). 

Hughes, S. (2010) Llyfrau Ffeithiol am ddaearyddiaeth chwe gwlad i gyflwyno’r Gymraeg i ddysgwyr CA2, Aberystwyth: Canolfan Astudiaethau Addysg. 

Hughes, S. (2009) Lleoliadau Cyferbyniol: Golwg ar...../ Contrasting Localities: Tell me about...... Geography pack for KS2 including teacher’s handbook, DVD/ activities based on 4 contrasting countries in the world – Atebol. 

Hughes, S. (2009) Lleoliadau Cyferbyniol: Golwg ar...../ Contrasting Localities: Tell me about...... Gweithgareddau rhyngweithiol ar wefan HWB https://hwb.wales.gov.uk 

Hughes, S. (gyda Catrin Stevens) (2008) Taith yng nghwmni.../ Journey in the Company of... 5 historical stories for the Foundation Phase based on real characters working in Wales during the 1960s in five different locations, Aberystwyth: Canolfan Astudiaethau Addysg. 

Hughes, S. (2008) I ble rydym yn mynd? /Where are we going? Knowledge and Understanding of the World (Geography) pack for the Foundation Phase including a big book, puppet & CD.Aberystwyth: Canolfan Astudiaethau Addysg. 

Hughes, S. (with Olive Dyer) (2007) Chwilota’r Chwedlau / Looking at the Legends. A pack for Knowledge Understanding of the World (Geography) – Foundation Phase based on 4 locations in Wales. Aberystwyth: Canolfan Astudiaethau Addysg. 

Hughes, S. & Dyer, O. (2007) Welsh Playmats & Teachers’ Booklet for Wildgoose Publications / Bluesky). 

 

Gwybodaeth Ychwanegol 

 • Aelod o Rwydwaith Cenedlaethol Cymru ar Addysg ar gyfer Datblygu Cynaliadwy a Dinasyddiaeth Fyd-eang (ADCDF) 

 • Wedi cyfrannu at Adolygiad Cenedlaethol Rhaglen Eco Ysgolion yng Nghymru ar ran Keeping Wales Tidy/Cyfoeth Naturiol Cymru 

 • Aelod o’r pwyllgor Rhwydwaith Cenedlaethol Ysgolion ar gyfer Addysg Datblygiad Cynaladwyedd a Dinasyddiaeth Fyd-Eang (ADCDF)
 • Cyfrannu at adolygiad Cenedlaethol o’r Rhaglen Ysgolion Eco ar gais Cadw Cymru’n Daclus - Cyfoeth Naturiol Cymru.