Dr G. Angharad Fychan

Hafan YDDS  -  Ymchwil  -  Canolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd   -  Dr G. Angharad Fychan

Dr G. Angharad Fychan BA, PhD

Golygydd Hŷn Geiriadur Prifysgol Cymru

Ffôn: 01970 631016
E-bost: gaf@geiriadur.ac.ukFy mhrif gyfrifoldeb yw golygu erthyglau newydd ac ailolygiadau o erthyglau’r argraffiad cyntaf er mwyn eu cyhoeddi yn y Geiriadur Ar Lein. Rwyf hefyd yn gyfrifol am gynnal ac ychwanegu at gronfa ddata helaeth o destunau electronig a ddefnyddir i ganfod tystiolaeth o’r defnydd o eiriau wrth lunio erthyglau’r Geiriadur.

Graddiais mewn Cymraeg a Daearyddiaeth ym Mhrifysgol Cymru, Aberystwyth (1993), cyn mynd ymlaen i astudio enwau lleoedd gogledd Buellt ar gyfer fy noethuriaeth (2001). Fe’m penodwyd yn Olygydd Cynorthwyol ar staff Geiriadur Prifysgol Cymru yn 1996, a chefais fy nyrchafu yn Olygydd Hŷn yn 2008.

Cymdeithas Enwau Lleoedd Cymru:

  • Un o’i sylfaenwyr yn 2011
  • Ysgrifennydd er 2012
  • Un o drefnwyr ei chynadleddau blynyddol er 2011
  • Yr iaith Gymraeg
  • Geiriadura
  • Enwau Lleoedd

Aelod o Banel Safoni Enwau Lleoedd Comisiynydd yr Iaith Gymraeg

‘Yr elfen “gochel” mewn enwau lleoedd’, yn Gareth A. Bevan, G. Angharad Fychan, Hywel Wyn Owen ac Ann Parry Owen (goln.), Ar Drywydd Enwau Lleoedd: Casgliad o Ysgrifau i Anrhydeddu’r Athro Gwynedd O. Pierce ar ei Ben Blwydd yn Gant Oed / A Collection of Essays to Honour Professor Gwynedd O. Pierce on his Hundredth Birthday (Tal-y-bont, i ymddangos Gorffennaf 2021) 

‘Newid enwau a cholli’r enwau Cymraeg’, Llafar Gwlad, 150 (Hydref 2020), 5–6 

‘Bwlchstyllen’, Enwau Cymru: Bwletin Cymdeithas Enwau Lleoedd Cymru, 17 (Gwanwyn 2020), 18–19 

‘Geiriadur Prifysgol Cymru: golwg ar yr ychwanegiadau diweddaraf’, Y Faner Newydd, 86 (Rhagfyr 2018), 10–11 

‘Llety-caws’, Cylchlythyr Cymdeithas Enwau Lleoedd Cymru, 12 (Hydref 2017), 12–13 

‘Bwbachod’, Cylchlythyr Cymdeithas Enwau Lleoedd Cymru, 11 (Gwanwyn 2017), 4–5 

Golygydd Hŷn, Ap GPC (2016–) 

‘Meini hirion’, Cylchlythyr Cymdeithas Enwau Lleoedd Cymru, 6 (Hydref 2014), [7] 

Golygydd Hŷn, Geiriadur Prifysgol Cymru Ar Lein (2014–) 

Colofn enwau lleoedd fisol ym mhapur bro Y Tincer (2013–) (mynegai: https://trefeurig.cymru/y-tincer/y-tincer-archif/

‘Gochel!’, Cylchlythyr Cymdeithas Enwau Lleoedd Cymru, 3 (Gwanwyn 2013), [6] 

Golygydd Hŷn, Geiriadur Prifysgol Cymru: A Dictionary of the Welsh Language, Rhan 12 (Ail Argraffiad) (bôn1brig) (Caerdydd: Gwasg Prifysgol Cymru, 2013), 64tt 

Golygydd Hŷn, Geiriadur Prifysgol Cymru: A Dictionary of the Welsh Language, Rhan 11 (Ail Argraffiad) (bil1bôn1) (Caerdydd: Gwasg Prifysgol Cymru, 2012), 64tt 

Golygydd Hŷn, Geiriadur Prifysgol Cymru: A Dictionary of the Welsh Language, Rhan 10 (Ail Argraffiad) (bar1bil1) (Caerdydd: Gwasg Prifysgol Cymru, 2010), 64tt