Hafan YDDS  -  Sefydliadau ac Academïau  -  Yr Athrofa Addysg a’r Dyniaethau  -  Staff - Yr Athrofa Addysg a’r Dyniaethau  -  Dr Glenda Tinney BSc

Dr Glenda Tinney BSc, TAR, MA, PhD

Uwch Ddarlithydd

Ffôn: +44 (0) 1267 676605
E-bost: g.tinney@uwtsd.ac.uk • Tiwtor Derbyniadau
 • Pencampwr Cynaliadwyedd
 • Achredu Dysgu Blaenorol (swyddog RPEL)
 • Aelod o banel Academi Addysg Uwch
 • Aelod o Bwyllgor Ymchwil Cyfadran Addysg a Chymunedau
 • Cydlynydd modwl

Dechreuais fy ngyrfa fel biolegydd ym Mhrifysgol Lancaster cyn symud ymlaen i ddysgu cyrsiau iechyd, gofal cymdeithasol a bioleg yn y sector addysg bellach ac oedolion.

Yn 2002, mi gyfunais fy niddordeb mewn lles, addysg awyr agored a chynaladwyedd pan gefais fy mhenodi fel darlithydd ym Mhrifysgol Cymru: Y Drindod Dewi Sant, i ddarparu rhaglenni israddedig a graddedig yn gysylltiedig ag ymwybyddiaeth amgylcheddol, cadwraeth a datblygiad cynaliadwy.

Yn 2007 cefais fy mhenodi i’r Ysgol Plentyndod Cynnar lle’r wyf wedi gallu cyfuno fy niddordeb mewn cynaladwyedd a lles gyda phrofiadau plant ieuanc o Addysg ar gyfer Datblygiad Cynaliadwy a Dinasyddiaeth Fyd-eang yng Nghymru. Rwy’n meddu ar gymhwyster Arweinydd Ysgol Goedwig lefel 3 sy’n cefnogi fy ngwaith gyda phlant ac oedolion yn yr awyr agored. 

 • Uwch Gymrawd Academi Addysg Uwch
 • Coleg Cymraeg Cenedlaethol
 • Plant yng Nghymru (Children in Wales)
 • Grŵp Diddordeb Arbennig yn y Blynyddoedd Cynnar

Mae fy niddordebau academaidd yn cynnwys archwilio methodoleg ymchwil, dysgu awyr agored, dysgu o fewn natur, cynaladwyedd, cysyniadau gwyddonol a dinasyddiaeth fyd-eang ym mhlentyndod cynnar.

Rwy’n dysgu ar nifer o gyrsiau israddedig a graddedig gan gynnwys pynciau megis:

 • Ymchwil ar gyfer Dysgu.
 • Dysgu Awyr Agored ym Mhlentyndod Cynnar.
 • Addysg ar gyfer Datblygiad Cynaliadwy a Dinasyddiaeth Fyd-eang yn y Blynyddoedd Cynnar.
 • Cynhwysiant a Phlentyndod Cynnar.
 • Cyfryngau, Lles a Phlentyndod.
 • Arweinyddiaeth ac Adeiladu Tîm mewn Lleoliadau Plentyndod Cynnar.
 • Traethawd Hir – prosiect ymchwil personol
 • Amgylcheddau Llythrennog
 • Traethodau hir ymchwil graddedig

Rwy’n parhau i ddatblygu fy niddordebau ymchwil ym maes cynaladwyedd a phlant ieuanc. Rwyf hefyd yn gyfrifol am Dderbyniadau o fewn yr Ysgol Plentyndod Cynnar ac mae hyn wedi cefnogi fy niddordebau ymchwil mewn ehangu mynediad a datblygu methodoleg gadarn er mwyn denu myfyrwyr o gefndiroedd llai traddodiadol o wahanol gymunedau i mewn i addysg uwch. Mae hyn hefyd yn cynnwys archwilio agweddau myfyrwyr tuag at ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg. Yn y blynyddoedd diweddar yr wyf wedi bod yn archwilio diddordebau ymchwil mewn rhaglenni darllen cynnar yng nghyd-destun rhannu darllen gyda theuluoedd a phlant ieuanc.

 • Dysgu yn yr awyr agored a dysgu mewn natur. 
 • Cynaliadwyedd a dinasyddiaeth fyd-eang. 
 • Dulliau a thechnegau ymchwil a’u defnydd yn y plentyndod cynnar.
 • Arweinydd Ysgol Goedwig lefel 3.
 • Cysyniadau gwyddonol yn y blynyddoedd cynnar

Hyfforddiant hawliau plant CCUHP Llywodraeth Cymru- wedi cynnal gweithdai ar draws Cymru.

Cyfrannu at weithgareddau HMS fel gweithdai dysgu yn yr awyr agored, Addysg ar Gyfer Datblygiad Cynaladwy a lles yn y blynyddoedd cynnar.

Merriman, E., Rekers-Power, A., Tinney, G. a MacGarry, A. (June 2014). An Evaluation of the Eco-Schools Programme in Wales. Report commissioned by Natural Resources Wales, produced by a team of researchers led by The University of Wales Trinity Saint David.

Tinney , G. a Hirst, N. (2018) yn 'Pennod 4 Early Childhood Education for Sustainability within Wales' Boyd, D. and Hirst, N. (eds) Understanding Sustainability in Early Childhood Education: Case Studies and Approaches from Across the UK. London: Routledge.

Tinney, G. a Gealy, G. (2017) Reflecting the opportunities and challenges of flexible provision in early years’ education and care in higher education training Nexus Conference, UWTSD, May 5th, 2017.

Tinney, G. (2017) Raising Awareness and Linking ESDGC with Early Years. Harmony Conference March 3rd, 2017.

Tinney, G., Darby, P. and Saer, S. (2017) Developing a fast track flexible programme for students working in the early years education and care sector. HEA Annual Conference, Manchester, July 4th , 2017.

Welton, N., Saer, S. and Tinney, G. (2017) Evaluation of UNCRC training. BERA Conference

Prifysgol Sussex, Brighton, September 2017.

Tinney, G. , Davies, G, Rees Edwards, A. and Gealy, A. (2016) A qualitative evaluation of Superbox 2015 in terms of delivering key Superbox outcomes. Comisiynwyd yr adroddiad gan BookTrust Cymru fel rhan o raglen Bookstart Dechrau Da. Ariennir Bookstart yng Nghymru gan Lywodraeth Cymru.

Tinney, G. (2015) Early Years Education and ESDGC- two sides of the same coin? Education for Sustainability and Global Citizenship’ (ESDGC) conference at Swansea Business School 2nd of June 2015.

Tinney, G. and Merriman, E. (2016) Education for sustainability and the early years- different sides of the same coin?  Wales NEXUS Conference, March 23rd, 2016, UWTSD, Carmarthen..

Tinney, G and Gealy, A (2015) ‘Developing flexible learning degree programmes for early childhood practitioners: using students’ perceptions to inform programme development and promote widening access’,Practice and Evidence of Scholarship of Teaching and Learning in Higher Education Vol. 9, No. 1, Special Issue - Future Directions Wales Conference, January 2015 pp.100-118

Tinney, G. And Gealy, A. (2014) ‘Exploring the experiences and perceptions of students accessing a flexible learning degree programme and the impact on widening access, continuing professional development and up-skilling the early childhood workforce’, International Conference: A Child's World – Next Steps Aberystwyth University,25-27th June 2014.

Tinney, G and Gealy, A. (2014) ‘Flexible learning for the early childhood sector. Developing flexible learning higher education for those already working with young children and families’, HEA Wales Futures Directions, Aberystwyth University, April 2nd-3rd 2014.  

Grist, C. and Tinney G (2007). Looking In and Reaching Out: A research project to identify ways forward to increase access to education and early years education for BME communities in south west Wales. Conducted for School of Early Years Education and School of Education Studies and Social Inclusion

Canfyddiadau allweddol.

Adroddiad llawn.

Tinney, G.W. (2011) Time Travelling Caerfyrddin: Peniarth UWTSD. ISBN: 978-1-908395-38-2

Tinney G.W. Nature’s Sounds (2011) Caerfyrddin: Peniarth UWTSD. ISBN: 978-1-908395-32-0 

Tinney G.W. (2011) What is that Sound? Caerfyrddin: Peniarth UWTSD. ISBN: 978-1-908395-10-8

Tinney G.W. (2011) Teithio Trwy Amser Caerfyrddin: Peniarth UWTSD. ISBN: 978-1-908395-37-5 

Tinney, G.W. (2011) Beth yw’r sŵn yna? Caerfyrddin: Peniarth UWTSD. ISBN 978-1-908395-12-2

Tinney, G.W. (2011) Seiniau Natur Caerfyrddin: Peniarth UWTSD. ISBN 978-1-908395-31-3

Tinney, G.W. (2010) A all plant ifainc newid y byd? Addysg ar gyfer datblygu cynaliadwy a’r Cyfnod Sylfaen in Siencyn, S. W. (ed) Y Cyfnod Sylfaen: Athroniaeth, Ymchwil ac Ymarfer. Caerfyrddin:  Cyhoeddiadau Prifysgol Y Drindod Dewi Sant. 

Tinney , G. and Emanuel, L.(2008)  Learners in the Landscape / Youth and Outdoor Education: What are we doing? What should we be doing? European Seminar Proceedings for 8th European Seminar of the European Institute for Outdoor Adventure Education and Experiential Learning, 2008. 

Trinity College Carmarthen, Leonard Cheshire International Hidden Dragon- Carmarthenshire Social Enterprises (2007) Report investigating the feasibility of developing a Centre for Inclusive Living (CIL) in Carmarthenshire. Trinity College: Carmarthen.

 • Book Trust Superbox  grant - £5000
 • Gwerthusiad Prosiect JIGSO £5000
 • Aelod panel dewis llyfrau Book Trust Cymru.